Kunden i fokus - fra første kontaktpunkt til et evig kundeforhold!

Kunden i fokus - fra første kontaktpunkt til et evig kundeforhold!

Fredag 29. mai kl. 09.00 - 09.45.

Har du tenkt over hvordan dine kunder opplever det å være kunde hos deg?
Vår erfaring tilsier at mange bedrifter ikke har tenkt så godt igjennom dette.

Fredag 29. mai kl. 09.00 - 09.45 får du inspirasjon og gode idéer til hva du må tenke på for at dine kunder skal få en god opplevelse av å være kunde hos deg!

Dette webinaret er første sesjon av en hel CRM Dag. Dagen er delt opp i 6 websesjoner og du melder deg på de sesjonene du finner interessante. Vitari CRM Dagen er gratis!

Vitari CRM dagens program:

Kl. 09.00 – 09.45 - Kunden i fokus fra første kontaktpunkt til et evig kundeforhold! 
                                    Vi gir deg tips til hva du må tenke på i forhold til kundereisen og interne arbeidsprosesser.
                                    Kundereisen: finne, vinne og beholde kunder 
                                    CRM er en strategi, ikke et produkt

Kl. 10.00 - 11.00  - Hva er CRM og hvordan kan dette hjelpe deg og din bedrift i arbeidshverdagen?  
                                    Vi gir deg en innføring i kunde- og salgsstøtteløsningen SuperOffice CRM,
                                    med live demonstrasjon av arbeidsprosesser og muligheter i løsningen.
                                    Denne sesjonen gir deg et overordnet innblikk i hvilke muligheter som finnes.                              

Kl. 12.00 – 12.45  - Hvordan håndtere innkommende henvendelser på en effektiv og oversiktlig måte?
                                    Vi ser på hvordan service- og supporthenvendelser håndteres i kundeservicemodulen.
                                    Alle e-post som i dag går til fellespostkasser som post@, reklamasjon@ osv kommer direkte inn
                                    i SuperOffice Service og blir knyttet til rett kunde og får et unikt nummer.
                                    Du sikrer dermed at ingen saker blir glemt og all historikk ligger i samme sak.
                                    Dette gjør det enkelt for andre medarbeidere å ta over saken.
                                    Vi ser også på Kundeportalen (Min side løsning) med FAQ (ofte stilte spørsmål og svar) mm.
                                    Du kan også chatte direkte med dine kunder via din hjemmeside og få loggen i SuperOffice CRM.

Kl. 13.00 – 13.45 - Hvordan jobbe med markedsføring i SuperOffice og eMarketeer
                                    Med marketingmodulen i SuperOffice eller eMarketeer støtter du også markedsføringsprosessene.
                                    Vi ser på hvordan du kan gjøre utsendelser via marketingmodulen til SuperOffice.
                                    Har du et arrangement, kurs eller lignende kan du lage og sende invitasjon, håndtere påmeldinger
                                    og lage oppfølginger og automatisk registrere deltaker ett sted.
                                    Trenger du i tillegg mulighet for å lage egne landingssider, Apper eller å ha lange markedsføringsløp
                                    så løses dette med eMarketeer som er integrert med SuperOffice CRM.

Kl. 14.00 – 14.45 - Har du kontroll på Personvernforordningen (GDPR) i din bedrift?
                                    Vår egen GDPR general vil ta dere igjennom de viktigste paragrafer og retningslinjer i den nye
                                    Personvernforordningen. Han vil fortelle deg hva du må ha kontroll på og hvordan
                                    SuperOffice CRM løsningen kan bidra med å innfri lovverket.

Kl. 15.00 – 15.30  - Oppsummering av dagen 
                                    Helt til slutt vil vi oppsummere dagen og se på veien videre for å kunne implementere
                                    SuperOffice CRM i din bedrift.
                                    Hva må du tenke på, hva gjør du videre og hvem er teamet som hjelper deg med CRM.