Nettkurs: Årsoppgjør Visma Lønn 2020

Det blir oppfriskning på årsavslutning i Visma Lønn. I tillegg blir det tips og presentasjon av nyheter i versjon 15 og 15.10 av Visma Lønn.

Dato: 03. desember fra kl. 12.00-16.00

Punkter vi snakker om:

  • Litt om nye regler
  • Avstemming
  • Kontroll
  • Årsavslutning med utsendelse av årsoppsummering til ansatte
  • Nytt år i lønnsystemet
  • Nyheter i Visma Lønn

Kurset passer for deg som bruker Visma Lønn. Tips gjerne en kollega.

Pris per deltaker, avhenger av brukerstøtteavtale med Vitari:

  • Kunder med brukerstøtteavtale Visma Lønn kr 2900 per deltager
  • Kunder uten brukerstøtteavtale Visma Lønn kr 3600 per deltager