Nettkurs: GDPR innstillinger i SuperOffice

Dette nettkurset holdes live tirsdag 31. mars fra kl. 14:00-15.00.

Det er programvareleverandøren sin plikt å sørge for at programvaren har GDPR-funksjonalitet.
SuperOffice har tatt dette på alvor og vi vil i dette kurset se nærmere på hva SuperOffice kan hjelpe oss med.
Vi ser på innstillinger for å automatisk sende ut informasjon om at personen er lagret, samtykkehåndtering, hvordan registrere formål, hjemmel, kilde og tilgang.
Vi skal også lære hvordan vi bruker informasjonen vi har i vår SuperOffice base i henhold til regelverket.

Nettkurset koster
kr. 600,- pr firma som har brukerstøtteavtale/CRM avtale
kr. 750,- pr firma som ikke har brukerstøtteavtale/CRM avtale (Klikk her hvis du ønsker tilbud på CRM Avtalen)

Det er også mulig å kjøpe opptaket av kurset i etterkant hvis tidspunktet ikke passer.