Nettkurs: Svarmaler, FAQ og utvalg i SuperOffice Service, 1 time

Torsdag 18. juni fra kl. 10.00-11.00

I dette kurset går vi grundig gjennom hvordan du legger opp svarmaler og FAQ'er i SuperOffice Service modulen.
Mange og gode svarmaler og FAQ'er effektiviserer arbeidsprosessene internt og gir i tillegg ekstra verdi for dine kunder som da får mulighet til å finne svar på sine spørsmål utenfor åpningstid.

Nettkurset koster
kr. 200,- pr person som har brukerstøtteavtale/CRM avtale.
kr. 300,- pr person som ikke har brukerstøtteavtale/CRM avtale. (Klikk her hvis du ønsker tilbud på CRM Avtalen)

Det er også mulig å kjøpe opptaket av kurset i etterkant hvis tidspunktet ikke passer.