Nettkurs: Visma Lønn oppdatering med siste endringer

 

Ann-Kristin Blikeng gir deg en lærerik formiddag for deg som jobber i Visma Lønn.
Vi går gjennom Covid19 tiltakene og hvordan håndtere dette i Visma Lønn.
Vi ser også på rutinene rundt feriepenger når vi likevel er samlet :)

Nettkurset koster kr. 1900,- per deltaker for firma med brukerstøtteavtale
og kr. 2600,- for firma uten brukerstøtteavtale.