OneStop Reporting Light

Onsdag 21. april kl. 10.00 - 10.30

Visma Reporting blir erstattet med OneStop Reporting Light, en skybasert løsning som nå inngår i Visma Business lisensen.

Vi forteller og viser hvordan OneStop Reporting Light fungerer og ser ut.
Du kan også stille spørsmål til oss underveis i webinaret! Webinaret er gratis.

Meld deg på webinaret:

OneStop Reporting Light er en forenklet utgave av fullversjonen til OneStop Reporting.
Du får rapporter med data fra Visma Business i portalen som også kan skrives ut i både Excel og PDF.
Det er «drill-down» funksjon for å se underliggende transaksjoner med tilhørende informasjon.
Du kan også sette opp bilagsvisning for inngående og utgående fakturaer.
Det er ingen begrensning på antall selskaper eller brukere, så lenge de er i Visma Business og at brukerne har moduler.
Det er ikke mulig å endre på eksisterende rapporter eller lage nye, og det er er heller ikke støtte for konsoliderte rapporter eller å legge inn budsjetter i OneStop Reporting Light. 
Du har kun tilgang til rapportering med denne lisensen.

 

Webinaret holdes av:

Berit Kvittem og

Robin Steen Asheim,

Rådgivere i Vitari