Vitari Klientadmin

Webinar onsdag 28.okt kl. 09.30 - 10.00

Vitari Klientadmin er et supert tilleggsverktøy til Visma Business for å administrere mange klienter.
Her har vi et knippe oppgaver som kan kjøres automatisk på alle klientene.

Eksempel:
Sette landnummer på alle kunder og leverandører
Sjekke at VDC dokumentsti er OK
Sjekke hvilke kunder som kan motta EHF-faktura
Oversikt over lisenser i Visma Business

Vitari Klientadmin hjelper deg med kontroll og oversikt. Vebjørn gleder seg til å vise mulighetene!

Meld meg på webinar