Webinar: Business Analyze for SuperOffice - rapportering og analyse

Mye verdifulle informasjon er lagret i SuperOffice. 
I dette webinaret vil du få innblikk i hva Business Analyze kan gi deg av informasjon presentert på en enkel og visuell måte!

Business Analyze gir oversikt over:
- utviklingen av salg
- pipeline
- budsjettoppnåelse
- glemte case
- prosjekter
- aktiviteter
- datakvalitet
- egendefinerte rapporter

Webinaret varer i 30 minutter, fra kl. 09:00-09:30.
Webinaret er gratis.