Webinar: Få en trygg og smidig reise til et skybasert lønnssystem

Vi tar deg med på en reise fra jordbasert til skybasert lønnssystem. I tillegg gir vi deg en oppdatering om siste endringer i lover og regler innenfor lønnsområdet.

Lær mer om hvordan det skybaserte lønnssystemet Visma.net Payroll hjelper deg og din bedrift med å få en bedre og mer effektiv arbeidsflyt i lønnsarbeidet.

Agenda:

- Siste nytt om lover og regler ved Ann Kristin Blikeng, Vitari
- Muligheter med skybasert løsning ved Kristofer T. Nielsen fra Visma
- Hvordan sørge for en trygg og smidig overgang til Visma.net Payroll ved Cecilia Diaz fra Vitari
- Kundereisen ved Cecilia Diaz fra Vitari

 

Meld meg på