Webinar: Hvordan sette opp SAF-T i Visma Global

Torsdag 28. januar kl. 10.00

SAF-T (Standard Audit File-Tax) har vært obligatorisk fra 1. januar 2020.
Fra denne datoen skal alle bokføringspliktige kunne gjengi elektroniske bokførte opplysninger i XML-format på forespørsel fra skatteetaten.
Dette betyr at dersom Skatteetaten eller revisor spør etter regnskapsdata kreves det nå i SAF-T format.
Flere og flere revisorer ønsker også at dette formatet benyttes.

Er du i gang med SAF-T?
Hvis svaret er nei så anbefaler vi å delta i dette webinaret. Her viser vi deg hvordan du enkelt setter det opp i Visma Global.

Webinaret varer i 30 minutter, fra kl. 10:00-10:30.
Webinaret er gratis.

Meld deg på webinar