Webinar: SuperOffice Markedsføring - utsendelser

Dette webinaret går live torsdag 3. desember kl. 09.00-09.30

I dette webinaret vil vi overordnet vise mulighetene i utsendelses-modulen og prinsippet ved bruk.
SuperOffice utsendelser er en standard funksjonalitet i SuperOffice 8, i marketing- og komplettbrukerplan.
Dette er ikke et fullverdig kurs, kun intro.

SuperOffice utsendelser kan benyttes til å:
- Sende ut nyhetsbrev og informasjon
- Sende invitasjoner til arrangementer.
- Innhente samtykke

Webinaret varer i 30 minutter, fra kl. 09:00-09:30.
Webinaret er gratis.

Meld meg på webinar