Webinar: SuperOffice Prosjekt

I dette webinaret har vi fokus på prosjektmodulen i SuperOffice. Prosjekt kan benyttes til alt fra kurs og arrangement til leveranser og interne rutiner.

Vi ser på følgende:
- Opprette prosjekt 
- Prosjektdeltakere 
- Prosjektguide, hvordan fungerer det?
- Hvordan ha kontroll på alle dokumenter og aktiviteter tilknyttet et prosjekt?

Webinaret varer i 30 minutter, fra kl. 09:00-09:30.
Webinaret er gratis.