Webinar: Vi lanserer Vitari Klientadmin

Vi har laget Vitari Klientadmin for å gjøre det enklere for våre byråer med Visma Business å administrere sine klienter og lisenser. Vi har stor tro på tjenesten og storgleder oss til å vise frem mulighetene.

Vebjørn, vår utvikler som har laget Vitari Klientadmin, holder webinaret.

MELD MEG PÅ