Webinar: Visma Business Automasjonsprosjekt

Det skjer mye med automatisering i Visma Business, det startet i versjon 13 med tidsstyrte oppgaver og klientovervåkning, også blir ferdigstilt i versjon 14.01. Vi ønsker å gi deg en presentasjon av hva som kommer og vise deg mulighetene med et automatisert regnskap med svært få tastetrykk fra deg som regnskapsfører. Det er Einar Fjørtoft, produktsjef Visma Business Regnskapsbyrå, som holder webinaret.

Webinaret varer i 45 minutter, fra kl. 10:00-10:45.
Webinaret er gratis.