3 på seminaret

Kristine Garder Lysaker, Wepe Regnskap AS


Hva tenker du om automatisering av regnskapstjenester?
Det betyr mye fordi det frigir tid til annet arbeid, men det er viktig å se dette opp mot hver enkelt kunde og deres behov. Blant annet bør ikke for mange oppgaver legges over på kundene, slik at de sitter med følelsen av at de gjør jobben og ikke vi.

Hvilke prosesser/tjenester har dere automatisert dag?
Vi har automatisert remittering, OCR, dokumentsenteret og elektroniske rapporter.

Hvordan har denne automatiseringen effektivisert hverdagen?
Det er helt klart mye mindre punching og kundene som har Visma Rapportering slipper også å ringe når de ønsker en rapport. Kunder med tilgang inn til oss kan også skanne inngående fakturaer samt gjøre oppslag i regnskapet. Dette frigjør både tid og knytter kunden nærmere til oss.

Hvordan tenker du om skytjenester?
Det er veldig aktuelt og blant annet har vi en leverandør på web-systemer i dag. Men også her ønsker vi at kunden får være med å bestemme litt hva de ønsker. Noen kunder er opptatt av dette, og da er det viktig at vi kan møte dette behovet. Jeg tror imidlertid at det fortsatt er et stykke igjen med vår kundemasse til alle er på web.

Trude Hessvik-Trøite, Paragon Økonomitjenester AS


Hva tenker du om automatisering av regnskapstjenester?
Dette er viktig for å kunne levere bedre og rimeligere tjenester til kundene. Automatisering frigjør også mye tid til fordypning i deres regnskap, bedre oppfølging av kundene og bistå dem med andre tjenester.

Hvilke prosesser/tjenester har dere automatisert dag?
I dag tilbyr vi kundene Visma Web-fakturering og Autopay. Vi bruker biztrans for filoverføringer mellom programmer; både fra Huldt & Lillevik, Poweroffice, Finale og Visma, samt ordreimport fra Axess til Visma.

Hvordan har denne automatiseringen effektivisert hverdagen?
Vitari laget en fil for oss som generer timedata fra Excel til HL-fil, og denne funksjonen er både vi og kundene svært fornøyde med. Før kunne vi bruke opptil 4-5 timer på å legge inn lønnstransaksjonene manuelt og sjekke at alt var riktig. Nå kan vi konsentrere oss om andre oppgaver.

Hvordan tenker du om skytjenester?
Våre programmer er per i dag ikke skybasert, men vi har både Visma Web-fakturering og PowerofficeWeb med timeregistrering som en webtjeneste. Vi tilbyr også elektronisk fakturahåndtering for kunder og ser at kundene er veldig fornøyde med det. Vi tror stadig flere kunder ser fordelene med regnskap som en elektronisk tjeneste, og at man med å sette sammen de riktige komponentene kan få et konkurransefortrinn. Vitari har i denne sammenhengen vært en veldig god samarbeidspartner.

 

Jon Aude Erichsen, Bølgen Økonomipartner AS


Hva tenker du om automatisering av regnskapstjenester?
Jeg mener automatisering er helt nødvendig for å beholde bransjen i Norge.

Hvilke prosesser/tjenester har dere automatisert dag?
I dag skannes alt og gjøres tilgjengelig fra PC, iPad, iPhones etc. Vi benytter også eFaktura og jobber nå med å kunne motta dette. Hittil har vi fokusert på effektiv overlevering fra kunde, men nå jobbes det med å kunne motta inngående direkte fra leverandør. Alt går gjennom Visma Dokumenter, men vi arbeider for å få alle kunder på Visma Approval.

Hvordan har denne automatiseringen effektivisert hverdagen?
Store kunder skanner selv (inntil eFaktura blir mer utbredt), mens mindre kunder har postmottak hos oss. Spesielt er attestasjon via Approval og remittering hos oss svært effektivt.

Hvordan tenker du om skytjenester?
Alle våre data finnes i dag hos Doorway i Arendal og vi er meget fornøyd med det. Om de ligger i skyen eller på en server Arendal er ikke så viktig. Vi krever rask tilgang og god service, noe vi får i dag, men jeg tror skytjenester absolutt ligger i nær fremtid for oss.