A-ordningen tvinger lønnsarbeidere til å rydde

A-ordningen tvinger lønnsarbeidere til å rydde

Alle er nødt til å ha ryddige registre når A-ordningen starter opp i 2015. Mange lønnsarbeidere har en stor ryddejobb foran seg.

A-ordninger går ut på at man samler rapportering til flere etater i en melding; A-meldingen. Denne meldingen erstatter blant annet melding til Aa-registeret, lønns- og trekkoppgaver, og terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

– Overgangen til A-ordningen vil først og fremst bli en utfordring for de som ikke jevnlig har vedlikeholdt registrene sine. For dem vil det første de må gjøre være å rydde, og dette kan være en stor jobb, forteller systemkonsulent i Vitari, Annika Haugvik. Sammen med senior systemkonsulent Berit Bekken har hun holdt flere foredrag om emnet, senest på Vitari Brukerforum i Oslo 10. november.

Samler flere ting i ett system


Med A-ordningen kan man ikke lenger utsette å oppdatere sine lønnsregistre. Dersom noe ikke er oppdatert vil man få feilmeldinger når man forsøker å sende inn A-melding.
– Det er i utgangspunktet ikke noe nytt du skal rapportere med A-meldingen, du bare samler ting som du tidligere har gjort flere steder i ett system, forklarer Haugvik.
Når en bedrift har oppdaterte registre, blir neste steg å samle opplysningene i ett system. For deg som bruker Visma Lønn eller Huldt & Lillevik skal opplysningene samles i lønnssystemet.

Ikke lenger skippertak


Ettersom det nå skal rapporteres månedlig blir det ikke lenger skippertak ved termin- og årsavslutning.
– Det blir ikke lenger maratonjobbing i januar måned, sier Annika Haugvik.
Det er derimot en melding som skal sendes hver måned. Skaper dette mye ekstraarbeid?
– Så lenge alle registre er oppdatert og alt lønnsarbeid er utført på riktig måte, så tar det kun to minutter å sende inn meldingen, sier Haugvik.

Tips til de som må rydde


Annika anbefaler alle å begynne å oppdatere registre nå.
– I januar har mange lønnsarbeidere veldig mye å gjøre, så dette bør være i orden i god tid før jul, sier Annika.
Har du noen tips til de som står med en stor jobb foran seg?
– Rydd først i arbeidsstatusregistre. Marker hvem som har sluttet, så slipper du å tenke mer på dem. Så begynner du å oppdatere ansattkortet på de som fremdeles arbeider i bedriften, sier Haugvik.
Dersom du bruker Visma Lønn kan du begynne å oppdatere ansattkortet. Samme dersom du bruker nyeste versjon av Huldt & Lillevik.
– Det kan være en tung oppgave å ta fatt på, men du kan trøste deg med at på sikt vil det gjøre din hverdag enklere, sier Haugvik.

Smart å teste


Når alt er klart kan du, frem til 31. desember 2014, gjøre prøveinnsending. Slik får du sikret deg at alt er riktig. I prøveinnsending sender du a-meldinger med ordinære lønnsdata, og dataene vil ikke bli brukt til annet enn å teste.

Vil du lære mer?
Dersom du vil lære mer om A-ordningen og hvordan du kan forberede deg anbefaler vi deg å delta på en av våre kurs. Vi har satt opp flere lønnskurs med spesielt fokus på A-ordningen.