Alt som kan automatiseres vil bli automatisert

Alt som kan automatiseres vil bli automatisert

Det jeg mener med automatisering i denne sammenheng er  at regnskapet oppdateres automatisk når en arbeidsprosess utføres.  En prosess kan være salgsprosessen. Salget gjennomføres i nettbutikk, kasse eller som kredittsalg – da  skal det være siste gang noen menneskelige ressurser behandler denne transaksjonen før den rapporteres til myndighetene. Alle transaksjonsoverføringer og oppdateringer er automatisert. 

Dette kommer til å bli automatisert, faktisk er mye av det allerede automatisert eller det er mulig å automatisere det. Jeg tror bransjen har holdt litt tilbake med automatiseringen fordi de har vært utrygge på hva som skjer når punchejobben forsvinner. Her gjelder det å se mulighetene – ikke begrensningene.

Noen sammenligninger  

La oss se litt på andre næringer som har vært gjennom en rivende utvikling, også på teknologisiden.  Mye av industrien har gått fra  manuelle arbeidsprosesser til full automatisering med robot-teknologi. Det  skjedde fordi det var kostnadseffektivt, bedre kvalitet og eneste mulighet for å overleve som bransje. Markedet ville ikke betale for manuelle arbeidsprosesser etter hvert som levestandard og lønninger økte.  Tilvarende endringer finner vi blant annet i landbruket der maskiner og teknologi har blitt en naturlig del av arbeidshverdagen.  

Hvorfor skal ikke det skje i regnskapsbransjen? Her er teknologien klar til å erstatte rutinearbeidet.

Hvor står bransjen 

I byråbransjen har vi de siste årene sett at stadig flere tar i bruk teknologi for å automatisere arbeidsprosesser, men  det går sakte.  Denne utviklingen  kommer til å fortsette så  lenge det finnes noe å automatisere, den utviklingen kan vi ikke stoppe.  Det går sakte også hos myndighetene i Norge – de kunne vært mer aktiv i forhold til lovverket. Mange av lovene og forskriftene er skrevet lenge før Internett fantes. I tillegg er det heller ikke tilstrekkelig politisk vilje til å påvirke takten i digitaliseringen.
Det er de samme driverne som påvirker beslutningene – kostnadseffektivitet, kvalitet og det markedet er villig til å betale for selve produksjonen av regnskapet.

Jeg får ofte det samme spørsmålet - Hva mer kan automatiseres i regnskapsbransjen? 
Trolig all datafangst – alt grunnlaget til regnskapet som ikke  er initiert av regnskapsfører.  Så lenge en forretningstransaksjon er digitalisert i en prosess er det ingen grunn til at den skal registreres manuelt på veien videre.  Det handler mer om viljen til å automatisere, for teknologien finnes. 

Å så da?

Finnes det alternativer til automatisering?  Kan jeg velge å føre regnskap manuelt?  Nei, alternativene er jeg sikker på vil terminere seg selv etter hvert.  

I Norge som ligger helt på toppen av lønnsnivå i verden kan vi ikke fortsette å bruke menneskelige ressurser til å drive med datafangst for å produsere regnskap – det må automatiseres.
Da handler det til slutt mest om oss selv -  vi eier prosessene og må være villig til å ta i bruk ny teknologi for å levere våre tjenester. 

Er du og ditt byrå klare?  

 

Om forfatteren Per Flekstad

Kontakt gjerne Per for mer informasjon og en god diskusjon rundt temaet, og les hans artikkel om "Blir regnskapsførerrollen overflødig?", "Er det lønnsomt å automatisere regnskapsføringen", "Forsvinner ikke timene med automatiseringen", eller  «Ferdig snakka» - er alt som kan sies om  byråbransjen og digitalisering allerede sagt?