Automatiser håndteringen av dine inngående faktura

Automatiser håndteringen av dine inngående faktura

La oss snakke om tid – og hvor viktig det er for deg. Dette er del 1 av 7 i en bloggserie som tar for seg 7 konkrete økonomiske og administrative prosesser med et stort effektiviseringspotensiale, slik som beskrevet i Visma sin rapport Digital Index 2017. Først ut er prosessen rundt håndtering av inngående faktura. Hvor tids- og kostnadseffektiv er du her?

Tid er penger- og i dag kanskje mer verdifullt enn noen gang. Men tid er også muligheter og frihet. Sammenligner vi tiden som i dag brukes på å håndtere vanlige papirfakturaer med behandlingstiden for elektronisk håndtert faktura, tar den manuelle metoden over dobbelt så lang tid. Med andre ord, bruker du elektronisk håndtert faktura (EHF) vil ikke bare tidsforbruket ditt bli halvert- men prisen for håndtering også! Så hvorfor benytter ikke alle seg av denne automatiseringen? Hva holder de tilbake?

Du må være villig til å endre på eksisterende rutiner

Hvis du vil lykkes fremover er det helt avgjørende med omstillingsevne. Det er for enkelt å likestille nytt med usikkerhet. Du må se hvilke muligheter ny teknologi faktisk tilrettelegger for deg. Ikke vært redd for det nye.

Det behøver ikke å være store transformasjoner det er snakk om. Et enkelt grep du kan iverksette umiddelbart er, som nevnt, automatisering av de inngående fakturaene dine. Dette vil kutte i både transaksjonskostnader og tidsforbruk- anslagsvis med 10 min per faktura.

Du kan ikke lenger sitte fast i gårsdagens rutiner med gammel teknologi. Gårsdagens rutiner er preget av menneskelig og manuell behandling – og som en naturlig konsekvens kan medføre menneskelige feil. Med teknologiens utvikling er det i dag mulig å lese og behandle dine inngående elektroniske fakturaer med tilnærmet perfekt nøyaktighet – både ved behandling av faktura nr. 1 og nr. 10 000.

Du får økt kontroll og bedre innsyn med EHF og automatisering av faktureringsprosessen

Ved å kvitte seg med manuell behandling av fakturaer og erstatte med automatiserte løsninger vil du få økt kontroll over hele din finansielle prosess. De som opererer med skybaserte tjenester, som for eksempel Autoinvoice, vil kunne håndtere hele fakturaprosessen så lenge de har nettilgang. Dette medfører raskere responstid. Du kan ha innsyn og kontroll til enhver tid!

Ta et strategisk riktig valg

Vi kan ikke annet enn å anbefale deg å automatisere håndteringen av dine inngående fakturaer. Vi har flere eksempler på kunder som har investert minimalt av egen tid i bytte mot essensielle timer i fremtiden. Disse timene høster de nå. Disse timene kan du høste i morgen. Så er det opp til deg hvor mye du verdsetter en time, og hvorvidt du vil bruke den til effektivisering av arbeidsprosesser, slik som i dette eksempelet, med inngående fakturahåndtering.

Du kan lese mer om effektivisering av økonomiske prosesser her eller kontakte oss for et uforpliktende effektivitetsmøte. Del 2 av denne serien vil omhandle effektivisering av dine utgående faktura.a