Blir helheten i digitaliseringen borte?

Blir helheten i digitaliseringen borte?

Digitalisering har blitt et moteord- det både skrives og snakkes mye om dette i alle typer media. Sett fra et IT perspektiv vil den digitale utviklingsprosessen føre til at IT går fra å være en støttefunksjon til å bli selve kjernen og en del av virksomhetens DNA. Det er med andre ord ingen tvil om at vi må utnytte teknologien, digitalisere og automatisere så mye som mulig i næringslivet. Men er dette tilrettelagt for «alle»? Blir helheten godt nok ivaretatt?

Betydningen og målsettingen med opprettelse av et digitalt samarbeidsforum og et toppindustrisenter


Regjeringen har opprettet et digitalt samarbeidsforum, med den hensikt å se på utfordringer som SMB bedrifter ofte møter når de skal «komme i gang» med sin digitale reise. Forumet skal i første omgang komme opp med idèer og utveksle erfaringer som kan komme disse bedriftene til gode. Utvalget skal og komme med forslag til hva regjeringen skal jobbe med i forhold til digitalisering i næringslivet. Hvordan disse erfaringene skal formidles til de som trenger det er ikke konkretisert.

Parallelt har et titalls av de største bedriftene i Norge gått sammen og etablert selskapet Digital Norway Toppindustrisenteret AS.

Selskapet skal jobbe på tvers, være nøytralt i forhold til leverandørmarkedet og arbeide gjennom regionale avdelinger (noder). Nodene er samarbeidspartnere som vil bygge opp kompetanse på toppindustrisenterets arbeidsmetodikk, kompetanse som bedrifter skal få tilgang til for å analysere behovet for – og lære hvordan de skal digitalisere seg.

Så er det en stor jobb å nå ut til alle SMB bedrifter – dette må selges inn.

Digitalisering hos majoriteten av norske bedrifter


I Norge er det registrert omkring 250 000 bedrifter som har ansatte. Av disse er det 3000 bedrifter med mer enn 100 ansatte, og kun 700 bedrifter med over 250 ansatte. Med andre ord, den store majoriteten av norske bedrifter er små bedrifter uten administrasjon. Hvordan skal de klare digitaliseringen?

Blir helheten i digitaliseringen borte?


Min bekymring er at regjeringsutvalget i likhet med mange andre offentlige utvalg bare blir med utvalget og en rapport som ikke gir noe konkret bidrag til de utfordringene bedriftene står ovenfor. De trenger ikke rapporter og utvalg – men hjelp til å komme ut av «startblokka»

La oss håpe at Digital Norway klarer å bygge konseptet sitt og formidle dette slik at det passer til gjennomsnittsbedriften.

Digital Norway skal ikke ha noen bindinger til leverandørene, dette er vel og bra men jeg mener hele verdikjeden må ses i sammenheng. Bedriften trenger bistand til å analysere behovet for digitalisering, finne riktig teknologi, implementere den, endre prosesser og arbeidsmetoder slik at de oppnår de effektiviseringene som er ønsket.

Dette kan ikke gjøres stykkevis og delt, men som en helhet.

En krevende omstilling


Teknologien er bare et verktøy i denne omstillingen – resten er opp til oss. Vi må lære oss å bruke de verktøyene som er tilgjengelig på rett måte, slik at vi ikke bare utnytter dagens teknologi, men også morgendagens. Det blir viktig å tenke langsiktig transformasjon fremfor kortsiktig gevinst. En slik omstilling vil som nevnt påvirke hele virksomheten. Alle ansatte, ledelse og styret må omstille seg, tenke nytt og utnytte mulighetene teknologien gir oss.

Vitari AS er et ledende IT-rådgivingsselskap. Vi forhandler, leverer og implementerer den teknologien som kreves for å lykkes med digitalisering. Men kanskje enda viktigere, vi besitter den kompetansen og erfaringen som kreves for å forstå hvordan ny teknologi skaper ny kundeatferd og endrer egne forretningsmodeller. Digitalisering er altså mye mer enn teknologi!

Vi har lang erfaring med omstillingsprosesser, og vi ønsker å utvikle våre kunder gjennom et strategisk samarbeid. Våre rådgivere bistår daglig små og mellomstore virksomheter med dette arbeidet, noe som vil utgjøre en suksessfaktor for digitaliseringsreisen deres.

Vil du vite mer? Eller ønsker du bistand? Ta kontakt med oss!

Om forfatter:

Per Flekstad har over 30 års erfaring innen ERP, strategiutvikling, endringsledelse og effektiviseringsarbeid, med en spesialisering på ERP systemer til regnskapsbransjen. Til daglig jobber han som leder for byrå og shared services i Vitari og bistår med rådgivning til kundene i deres arbeid med effektivisering og digitale transformasjon.

Kontakt Per Flekstad via e-post:Per.flekstad@vitari.no