Derfor er Vitari en av Norges beste arbeidsplasser

Derfor er Vitari en av Norges beste arbeidsplasser

I Vitari tror vi at fornøyde medarbeidere også gir mer fornøyde kunder. Vi har flere år på rad blitt kåret til en av Norges beste arbeidsplasser.

I 2016 ble vi kåret til Norges 4. beste arbeidsplass i kategorien «50 til 199 medarbeidere». I Europa kom vi på 41. plass i vår klasse. 2300 europeiske bedrifter i 19 land, som alle jobber for å bli en fremragende arbeidsplass, deltar i kåringen.

Great Place to Work har evaluert tilbakemeldingene som de ansatte i Vitari har gitt på medarbeiderundersøkelsen «Trust Index» hvor man måler de ansattes syn på tillit, stolthet og fellesskap i bedriften. De har også vurdert ledelsespraksis i selskapet gjennom undersøkelsen «Culture Audit».


Fornøyde medarbeidere jobber bedre

Jeg heter Asle Sjørbotten og er daglig leder i Vitari. Vi er meget stolte av å bli anerkjent som en god arbeidsplass. Det jeg er mest stolt av med Vitari er de flotte menneskene som jobber her, og det gode samarbeidet vi har. Jeg tenker på det som vår suksessoppskrift. Vi tror at fornøyde medarbeidere har det bedre, jobber bedre og sprer positive holdninger slik at andre også arbeider bedre, noe som resulterer i at vi som team blir sterkere og at kundene våre blir enda mer fornøyd.

Derfor vektlegger vi trivsel på arbeidsplassen og legger til rette for mestring og kompetanseutvikling. Vi jobber dedikert med holdninger, aktiviteter og prosedyrer, organisering og annet som skal fremme trivsel. Det er viktig for oss å skape en arbeidsplass hvor man føler seg velkommen, bli inspirert, kommunikasjonen er god, man blir lyttet til, får anerkjennelse og omtanke, man feirer og man deler. Jeg vil gjerne dele noe av det vi gjør.

 

VI tari

«VI» i Vitari er viktig. Vi har stort fokus på at vi er et fellesskap. Vi «tar i» sammen og leverer verdi for våre kunder, og vi belønnes og feirer sammen.

 • Vitari er eid av de ansatte
 • De ansatte måles og belønnes i fellesskap
 • Vi inkluderer de ansatte i beslutningsprosesser og legger til rette for selvbestemmelse
 • Vi snakker alltid med folk – ikke om
 • Vi gjør hverandre gode

En god start

I Vitari legger vi mest vekt på de menneskelige egenskapene når vi ansetter nye kollegaer. Vi ser etter folk med stå-på-vilje, gode vi-holdninger og evne og vilje til å bidra positivt i Vitari-hverdagen.

Når de nyansatte kommer til Vitari ønsker vi å gi dem best mulig velkomst. Derfor har vi en fast og hyggelig rutine med blomster, hilserunde, møte med daglig leder, samt et introduksjonsprogram som involverer de fleste av selskapets ledere og nøkkelpersonell. Dersom selskapet har sosiale arrangementer, reiser og lignende i forkant av tiltredelse, blir alle nyansatte invitert med.

 

 

Spre skryt

Når negative tilbakemeldinger er nødvendig, skal de alltid tas på tomandshånd. Men skryt og annerkjennelse skal spres, og det har vi flere kanaler for.

 • Alle oppfordres til å spre skryt, og til å sende skryt til meg, slik at jeg kan ta det med i vårt ukentlige interne nyhetsbrev «Asles hjørne» og i våre øvrige informasjonskanaler
 • Vi ringer i «ordreklokka» for å feire gode tilbakemeldinger
 • Alle i Vitari oppfordres til å løfte fram kollegaer i det daglige
 • Hvert år lages det en kavalkade kickoff. Veldig sentrale elementer i denne er skryt til enkeltpersoner fra kollegaer og kunder
 • Gode resultater vises og premieres på teamnivå og individuelt nivå

 

Legg til rette for utvikling

Vår arbeidsplass skal gi våre medarbeider mestringsfølelse, være meningsfull og legge til rette for størst mulig selvbestemmelse og selvledelse.

 • Vi har flere «møteplasser i skyen» for deling av kompetanse
 • Vi dekker kurs og tilleggsutdannelse som våre medarbeidere trenger og ønsker, – også utenfor kjernekompetanse
 • Vi deltar på eksterne prosjekter som bygger kultur og Vi-kompetanse
 • Vi vil at alle kan finne sin ønskede karrierevei i Vitari

Dersom du/dere er interessert i å jobbe mer målrettet med å bli en bedre arbeidsplass, så må dere gjerne ta kontakt. Jeg deler gjerne av mine erfaring, og kommer også gjerne ut til arbeidsplasser.