Det er lønnsomt å jobbe med medarbeidertilfredshet

Det er lønnsomt å jobbe med medarbeidertilfredshet

Vitari jobber kontinuerlig med medarbeidertilfredshet, og ser at det gir utslag på både topp og bunnlinje.

La oss starte med å gi deg noen nøkkeltall for Vitari i 2016:

  • Vitari ble kåret til Norges 4. beste arbeidsplass i 2016. Plasseringen for 2017 blir offentliggjort torsdag 16. mars. (Vi ble nummer 8 i 2015 og nummer 9 i 2014)
  • På sist medarbeiderundersøkelse (2016) svarte 100 % av de ansatte i Vitari «Ja» på spørsmålet om hvorvidt Vitari er et flott sted å arbeide.
  • Vitari hadde all-time-high på både topplinje og bunnlinje, og ble årets Visma-Partner i 2016.
  • Vitari hadde et sykefravær på 1,2 % i 2016 (gjennomsnittlig sykefravær i Norge ligger over 6%)
  • Turnover i 2016 = 0
  • Tall fra SSB viser at turnover for aldersgruppen under 35 år i gjennomsnitt ligger på 20 prosent, i aldersgruppen 35 – 49 år er den på ca. 10 prosent, for så å falle ytterligere for aldersgruppene over 50 år.
  • Vi hadde flere hundre jobbsøkere og ansatte 8 nye hoder. Vi får ukentlig inn åpne søknader.
  • Vi hadde høyest NPS blant de store Visma Partnerne gjennom hele 2016 (NPS er et mål på kundetilfredshet)

Vi kan lage noen regnestykker med årsakssammenhenger:

Vitari har høy medarbeidertilfredshet = Mange vil jobbe her og få slutter = Vi har mulighet til å ansette de beste, de blir værende i Vitari og kompetanse bygges opp = Vi kan levere bedre til kundene = økt kundetilfredshet = Økt lønnsomhet og vekst

Vitari har høy medarbeidertilfredshet = Medarbeidere som trives jobber bedre, samarbeider bedre og er mindre syke = Økt lønnsomhet og vekst

 

Det vi har kommet frem til etter å ha jobbet systematisk med medarbeidertilfredshet gjennom flere år, er at det er veldig lønnsomt!

Vi investerer i menneskene, den viktigste ressursen vi har i Vitari – det er både lønnsomt og trivelig!