En av Norges Beste Arbeidsplasser

En av Norges Beste Arbeidsplasser

Vitari er kåret til Norges 8. beste arbeidsplass. 

Organisasjonen «Great Place to Work» kårer hvert år Norges beste arbeidsplasser i tre ulike kategorier: Små, mellomstore og store virksomheter.

Til grunn for kåringen ligger medarbeiderundersøkelser og praksisundersøkelser blant 25 000 medarbeider og 176 virksomheter. Bedriftene som er med på dette, er bedrifter som bevisst jobber for å skape en så god arbeidsplass som mulig.

Vitari konkurrerer i kategorien «mellomstore virksomheter». I 2014 ble Vitari nummer 9, og i 2015 klatret de til en 8. plass.

 

Fornøyde medarbeidere yter bedre


– Vi legger veldig mye vekt på det å ha et godt arbeidsmiljø. Derfor ønsker vi å måles årlig og benchmarkes mot andre med samme fokus, sier daglig leder Asle Sjørbotten.

Er målet å komme på førsteplass?

– Det ville selvfølgelig vært en stor ære og anerkjennelse. Det vi først og fremst har fokus på er å skape et så godt arbeidsmiljø som mulig, sier Sjørbotten og legger til.

– Det positive med å ha noen firmaer foran seg er at man har noen å strekke seg etter, samt å bli inspirert av. Slik kan vi også få et enda bedre arbeidsmiljø.

Hvorfor er det viktig?

– Det er selvsagt viktig for trivselen, men vi tror også at fornøyde medarbeidere jobber bedre, svarer Sjørbotten.

Hvorfor jobber de bedre?

– Vi tror at fornøyde medarbeidere har mer overskudd og dermed yter bedre, er blidere og mer serviceinnstilt overfor både kolleger og kunder, og er flinkere til å spille hverandre gode. Dessuten vil man føle mer lojalitet ovenfor en arbeidsplass hvor man trives, sier Sjørbotten.

Her er noe av det vi i Vitari har fokus på for å skape en god arbeidsplass:

Vi har fokus på samarbeid, fremfor individualisme
– Navnet VI-tari er beskrivende. Vi er et team, som løfter hverandre, og vi arbeider hardt og ”Tar i” sammen. Vi erkjenner at flere hoder tenker bedre enn ett (kollektiv intelligens), og alle ansatte oppfordres til å dele kunnskap. Dette betyr også at vi deler på godene. De ansatte måles og belønnes i fellesskap, samt at Vitari er eid av de ansatte.

 

Vi ansetter mennesker med gode holdninger
– Vi ser mye på menneskelige egenskaper i ansettelsesprosesser, slik at vi får inn mennesker med gode holdninger som bidrar til det gode miljøet.

– Når det kommer nye ansatte til Vitari ønsker vi å gi dem best mulig velkomst. Derfor har vi en fast og hyggelig rutine med blomster, hilserunde, møte med daglig leder og introduksjonsprogram.

 

Vi inspirerer hverandre og sprer skryt
– Vi inspirerer gjennom å skape bevissthet innad og utad rundt hvilken viktig jobb vi gjør.

– Vi inkluderer ansatte i beslutninger og legger til rette for at de ansatte skal kunne ha en variert arbeidshverdag.

– Alle ansatte blir oppfordret til å yte «det lille ekstra» både ovenfor kunder og kolleger.

– Dersom noen mottar skryt på egne eller andres vegne skal det videresendes til daglig leder. Hver fredag sender daglig leder ut det interne nyhetsbrevet «Asles hjørne» som inneholder skryt, nyheter og informasjon.

 

Vi jobber for å ha en så åpen arbeidsplass som mulig
– ”Vi snakker MED – ikke OM”

– ”Ros i fellesskap, – ris ansikt til ansikt”

– Vi skal prioritere direktemøter og telefon fremfor epost

– Lederne har «åpen dør» policy. De sitter mesteparten av tiden med døren åpen og ansiktet vendt mot døren, slik at de skal være enkle å snakke til.

 

Vi utvikler kompetanse
– Vi er opptatt av Vitari skal være en arbeidsplass hvor de ansatte får utviklet sin kompetanse. Vi gjennomfører flere kurs både for ledere og ansatte. Flere ansatte har også fått tilleggsutdannelse bekostet av Vitari.