Ha fokus på å arbeide effektivt og moderne

Ha fokus på å arbeide effektivt og moderne

Han leder regjeringens forenklingsprosjekt, og har vært med å restrukturere mange norske bedrifter med tanke på å øke deres konkurransekraft. Her deler Hans-Jørgen Blomseth sine beste råd.

– Det er viktig at norske bedrifter har konkurransekraft gjennom å arbeide mest mulig effektivt innen den enkelte bransje, sier Blomseth.

I en tid der oljeprisen er lav og økonomiske fremtidsutsikter er usikre er det ekstra viktig å styrke næringslivet. Blomseth leder regjeringens forenklingsprosjekt som har som mål å spare norsk næringsliv for 15 milliarder kroner årlig.

– For å oppnå dette er det blant annet viktig at de ikke bruker unødig tid og ressurser på rapportering og kommunikasjon med forvaltningen, sier Blomseth.

Bedriftene må tenke kontinuerlig forbedring

Blomseth er enig i at størstedelen av ansvaret for egen konkurransekraft på bedriftene selv.

Han har selv over tretti års erfaring innen privat næringsliv, og har vært med på å starte, bygge opp og restrukturere virksomheter. CV-en hans inkluderer stillinger som konserndirektør i Alcatel, viseadministrerende direktør i I.M. Skaugen, administrerende direktør i Norsk Lotteridrift og administrerende direktør i Det nordenfjeldske dampskibsselskab, i tillegg til flere styreverv og bokutgivelser.

– Det er riktig at jeg har koordinert flere store restruktureringer i næringslivet. Mitt råd til bedriftene er alltid å være opptatt av å arbeide mest mulig effektivt og moderne, sier ham.

Det krever at både medarbeidere og ledelse er bevisst på å se etter områder de kan arbeide mer effektivt og moderne på.

– Dette oppnås best gjennom at alle ansatte er engasjert i det de er gode på med hensyn til kontinuerlig forbedring. Det kreves at ledelsen er sin rolle bevisst, sier Blomseth.

Forslag til effektiviserende tiltak

Mens Blomseth i dag arbeider med å kutte administrasjonskostnader mellom bedrift og forvaltning, bør bedriftene se på hvordan de kan kutte administrasjonskostnader internt.

– Mange bedrifter har mye å hente på dette området, og det er viktig at de klarer å effektivisere seg både for å følge med i tiden samt beholde eller øke sin konkurransekraft, sier Asle Sjørbotten, daglig leder i Vitari.

Vi er i en tid hvor flere bedrifter også ser behovet for å effektivisere seg, men ikke alle vet hvordan de skal gripe oppgaven fatt.

– Sørg for at forretningssystemene er integrerte, slik at du slipper å taste ting flere ganger. Og benytt nye moderne løsninger som reduserer eller eliminerer tidstyver i bedriften, sier Sjørbotten og nevner flere eksempler.

– Automatiser reiseregninger, send elektronisk faktura og integrer økonomissystemet med banken.

Har din bedrift noe å hente på å effektivisere seg?

Det har de aller fleste norske bedrifter, og et første steg mot å effektivisering kan være opplysning.