Kom i gang med mottak av elektroniske faktura i dag

Kom i gang med mottak av elektroniske faktura i dag

Visma Autoinvoice er i vinden som aldri før! Vitari opplever en stadig økende interesse for å komme igang med å sende og motta elektroniske fakturaer. Det er fordeler både ved å sende og motta, men de største tidsbesparelsene ligger på mottakersiden.

Elektronisk faktura er allerede obligatorisk for offentlige virksomheter, og regjeringen vurderer nå å gjøre elektronisk faktura obligatorisk for private virksomheter fra 2018. Det betyr at du snart må komme i gang.

Nå kan også du komme raskt i gang med hjelp fra Vitari.

De største fordelene får du ved å ha en integrasjon av Visma AutoInvoice (løsning for sending og mottak av elektroniske faktura), Visma Dokumentsenter (løsning for lagring og håndtering av dokumenter og faktura) og regnskapssystemet. Med en slik løsning får du automatisert hele mottaks og håndteringsprosessen, slik at du kun skal godkjenne manuelt.

Fordeler ved å motta i Dokumentsenter
• Ingen åpning av post.
• Ingen scanning av papirfaktura.
• Fakturaen kan leses direkte inn i løsning for elektronisk fakturahåndtering.
• Ved innlesning vil typiske data som leverandør, fakturadato, forfallsdato, fakturanummer, beløp, referansenummer og KID leses med 100 % kvalitet, i motsetning til en klassisk OCR lesning av en scannet papirfaktura.
• Korrekt automatisert konteringsforslag og forslag til godkjenner(e) hvis fakturaen skal videre på flyt (hvis man har en løsning for elektronisk faktura håndtering som støtter dette).
• Elektronisk faktura kan spare en bedrift for kostnader tilsvarende ca. 100-400 kroner per faktura fra mottak og behandling til ferdig arkivering.