Nyttårsfrokosten og utsikter for 2014

3 år er tradisjon. Vi arrangerte nyttårsfrokost i går, torsdag 16. januar på Holmen Fjordhotell, for tredje gang, med en sal «nesten full» av ledere fra Asker-bedrifter. Ordfører Lene Conradi, redaktør «emeritus» i Budstikka Andreas Gjølme og sjefanalytiker Knut Anton Mork er interessante talere, og tilhørerne ga veldig gode tilbakemeldinger etter arrangementet! Morks budskap var at rentene forblir lave en god stund og at oljeprisen sannsynligvis vil holde seg på dagens gode nivå. Vi må passe på kostnadsutviklingen i landet og i bedriftene, men ellers vil det fortsatt være veldig bra å være norsk! Vi kan med andre ord ikke skylde på markedet dersom som «butter».

Gjølme utfordret salen til å ta samfunnsansvar også som bedrift – det er mye man kan bidra med, uavhengig om man er liten eller stor bedrift. Samfunnsansvar er så mangt, og han rettet spesielt fokus på idrett og kultur.

Ordfører Conradi formidler Asker Kommune sine planer på en troverdig måte og det er ikke tvil om at kommunen ser betydningen av et godt næringsliv. Hun var ærlig på at kommunen trenger et aktivt og engasjert næringsliv. Kommuneplanen ble presentert med fokus på områder hvor kommunen planlegger næring og ikke minst ny E18 som er særdeles viktig for videreutvikling av kommunen. Asker skal være «mulighetenes kommune».