Presentasjon av Visma WebFaktura, Approval og Expense

Presentasjon av Visma WebFaktura, Approval og Expense

Etter foredraget til Erlend Sogn fikk deltakerne presentert løsningene Visma WebFaktura, Visma Approval og Visma.net Expense av henholdsvis Svein Holanger, Ole Noer og Gunnar Glendrange, alle produktsjefer i Visma Software AS.

Visma Webfaktura

– Visma Webfaktura passer for kunder av regnskapsbyråer som har behov for enkel og effektiv fakturering. Dette nettbaserte faktureringsprogrammet gjør det enkelt for regnskapskunder å fakturere selv via web, og blant annet gir modulen «Vis innbetalinger» regnskapsbyråets kunder god oversikt over hvilke fakturaer som er betalt. På den måten gir løsningen en mye bedre likviditetskontroll, sa Svein Holanger.

 

Visma Approval

Visma Approval er en nettbasert løsning for enkel og effektiv godkjenning av inngående fakturaer, utleggsrefusjoner og reiseregninger. Den som skal godkjenne en faktura får e-post når nye fakturaer er klare, og deretter klikker man seg inn i nettløsningen hvor man kan man velge å godkjenne, avslå, videresende eller sende et dokument til andre for gjennomgang. Oppgaver som godkjennes i Visma Approval er synkronisert med regnskapsbyråets systemer for regnskap, lønn og dokumentflyt, noe som sikrer at regnskapsbyrået kun gjør utbetalinger som er godkjent av kunden, fortalte Ole Noer.

 

 

Visma.net Expense

Visma.net Expense er et nettbasert reiseregning- og utleggsrefusjonssystem for ansatte hos regnskapsbyråets kunder. Denne løsningen gjør det enkelt for ansatte å føre korrekte reiseregninger, ved at alle lover, regler og satser ligger i løsning og alltid er oppdatert. Visma.net Expense gjør det mulig for den ansatte som skal levere en reiseregning å levere den 100 prosent papirløst. Dette blant annet fordi alle vanlige kredittkort er koblet til løsningen, at kunden gjennom en app kan «tracke» antall kilometer som kjøres, samt at bilder som tas av kvitteringer på utlegg kan lastes direkte opp i løsningen. Når du lager reiseregningen trenger du kun koble dette sammen, sa Gunnar Glendrange