Produktivitetsseminar i tekst og bilder

Produktivitetsseminar i tekst og bilder

Det var veldig interessant blant annet å se hvordan myndighetene ser på fremtiden, og hvor deres fokus ligger, sier innehaver av ABR Regnskap AS, Gry Arvnes.

Hun referer da til åpningsinnlegget av statssekretær Paul Chaffey på Vitaris frokostseminar 3. mars.

To ting vet vi sikkert om fremtiden: Det blir mindre oljepenger og flere yrkesaktive, sa Paul Chaffey til de over 60 personene som hadde møtt opp på seminaret.

Han fortalte om hvordan regjeringen jobber med å forenkle byråkratiet og fjerne tidstyver.

– Det kan være større ting som å gå over til digital post, eller starte med å kreve elektronisk faktura. Det kan også være enklere ting som å endre ordlyden i skjemaer slik at de er mer forståelige, sier Chaffey og kommer med eksempler på ting som er endret samt estimerte besparelser.

Vismas konsernsjef har tro på Norsk Næringsliv

Øystein Moan åpnet sitt innlegg med å si at det er bra at Norge får oljekrisen nå, slik at vi får kommet i gang med effektiviseringen av andre sektorer enn oljesektoren.
Moan bruk

– Endelig blir det lettere også for andre bransjer å tiltrekke seg talentfulle ingeniører og annet kvalifisert personell, sier Moan.

Senere viste han eksempler på prosesser hvor man kan spare mye på effektivisering. Under ser du illustrasjon av hvordan fakturabehandling kan effektiviseres.

– Jeg synes også alltid det er spennende å høre Øystein Moan, men han har jo et større forretningssystem-fokus, sier Arvnes.

Digitale forretningstransaksjoner

Hvor mange vet hva EDI betyr, spør Asgeir Eliassen, EDI manager i Visma.

Overraskende mange rekker opp handa og vet at det betyr «Electronic Data Exchange», nærmere forklart digitalisering og automatisering av forretningstransaksjoner. Han forklarer hvordan sentrale transaksjonsprosesser i bedriften kan automatiseres.

Asgeir Eliassen (til venstre) holdt foredraget om EDI sammen med produktsjef for elektronisk faktura i Visma, Svein Holanger.

 

Fornøyd deltager

Gry Arvnes er fornøyd med dagen.

– Det har vært en god sammensetning av foredragsholdere. Det var også godt å se at temaene som tas opp viser også at vårt byrå er på rett spor, sier hun.

Så dere er opptatt av effektivisering og automatisering?

– Vi har veldig stort fokus på det fordi vi tror at vår evne til effektivisering er avgjørende for at vårt byrå skal overleve i fremtiden. Så vi er oppe på de fleste av løsningene det ble snakket om i dag, sier Arvnes.

Vitari som arrangør var også godt fornøyd med arrangementet.

– En av kundene som deltok mente at alle daglige ledere burde ha deltatt på seminaret. Det tar vi som et tegn på at frokostmøtet var aktuelt og at det var verdt å delta. Nå skal vi fortsette arbeidet med å bistå våre kunder til økt produktivitet, sier Marianne Thielemann i Vitari.