Regnskapsbedriftene skal øke norsk produktivitet

Regnskapsbedriftene skal øke norsk produktivitet

Vi trenger et produktivitetsløft i privat sektor for å kunne beholde lønnsnivået og konkurransekraften også etter oljen. Regnskapsbedriftene er en viktig bidragsyter for å få dette til.

Dette blogginnlegget er skrevet av gjesteblogger: Gry Arvnes, innehaver av regnskapsbedriften ABR Regnskap AS og styremedlem i NARF.

Etter fallet i oljeprisen snakkes det mer enn noensinne om at norske bedrifter må øke produktiviteten. Jeg mener regnskapsbedriftene er en viktig støttespiller og bidragsyter for å vise vei for bedriftene. Vi sitter tett på næringslivet, og vi bør effektivisere både oss selv og bistå kundene i deres effektiviseringsprosess.

Satser på teknologi

I ABR Regnskap er noe av det vi jobber aller mest med å automatisere prosesser internt og ute hos kunder, slik at alle jobber mest mulig effektivt.

Vi har ved hjelp av Vitaris konsulenter digitalisert og automatisert prosesser internt i byrået. Vi har valgt å investere i teknologi og kompetansehevende tiltak, slik at vi også kan bistå våre kunder i deres effektiviseringsprosess.

Vi er gått fra å punche inn bilag til å bli konsulenter på både IT og økonomi. På den måten mener vi at vi er best rustet, både bedriften og kundene, for fremtiden.

 

Ineffektive regnskapsbedrifter vil bli effektivisert vekk

Bransjen er delt. Det er mange regnskapsførere som snart når pensjonsalder og de kan nok fortsette å gjøre slik de alltid har gjort. De regnskapsførerne og regnskapsbedriftene som ønsker å være i bransjen om 5-10 år, bør tenke automatisering og effektivisering, hvis ikke vil de bli effektivisert vekk.

Det er nok mange som tenker at de ikke har hastverk. Det er klart at en del kunder ønsker å søle kaffe på fakturaene sine en stund til, og fortsette på gamlemåten. Utfordringen er at de regnskapsbedriftene som holder på det gamle risikerer å starte endringsprosesser for sent.

 

Ikke gå i Kodak-fellen

At alvoret når bedrifter for sent har vi sett eksempler på i mange bransjer. Et kjent eksempel er Kodak, som var blant verdens største kameraleverandør gjennom 100 år og regnet som et av verdens sterkeste firmaer og merkenavn. En kodak-ingeniør utviklet verdens første digitalkamera, men ledelsen mente dette ikke var noe å satse på ettersom kundene fremdeles etterspurte analoge kameraer.

Når kundene fant ut at nå ønsket de digitalkamera, hadde ikke Kodak tid nok til å utvikle et. I 2012 søkte de konkursbeskyttelse, samtidig som de solgte unna sine digitale patenter for å betale regninger.

Jeg tror en del regnskapsbedrifter risikerer å gå i en lignende felle fordi de stoler for mye på at kundens behov i dag også vil være behovet i morgen. Jeg mener de må handle nå og jobbe med seg selv og sine kunder for å bli en ettertraktet samarbeidspartner som følger med i timen. De må ikke vente på kundene, de må ta føringen og lede kundene over på nye og mer automatiserte løsninger.

Bør være forretningsrådgivere og IT-rådgivere

Det er regnskapsbedriftene som skal være spesialister på regnskap, det er de som skal være kunnskapsledende når det kommer til økonomi og administrasjon. De bør også føle et ansvar for sine kunders konkurransekraft både i dag og i morgen. Derfor skal de gå inn som forretningsrådgivere og IT-rådgivere.

Regnskapsbransjen etterspør allerede i dag en annen kompetanse og arbeidskraft enn tidligere. Blant annet er de som innehar både IT-kunnskap kombinert med regnskap en meget ettertraktet arbeidstaker.

Norske bedrifter bør effektiviseres for å beholde konkurransekraften, også i en mer oljeuavhengig økonomi. Regnskapsbedriftene vil være en meget viktig bidragsyter for å effektivisere prosessene rundt økonomi og administrasjon.