Regnskapsbyråets systemer skal gi tid

Regnskapsbyråets systemer skal gi tid

Vitari tilbyr nå en effektiviserende portal for regnskapsbyråer. Byråportalen gjør hverdagen enklere og mer effektiv for både byrået og klientene.

Vi satser tungt på byråbransjen, og vi har som mål å gjøre våre byråkunder til de mest konkurransedyktige i bransjen.

Byråportalen er et viktig bidrag på veien mot dette målet. Klientene til regnskapsbyråene har et stort behov for informasjon. Det kan dreie seg om perioderapporter, statusrapporter, nøkkeltallsutvikling, trender eller generell regnskapsinformasjon. Etter beste evne besvarer regnskapsfører disse henvendelsene innimellom alle andre gjøremål. Det blir avbrytelser, og ofte er tiden som brukes vanskelig å fakturere. Klienten på sin side må kanskje vente på svar til saksbehandler er ledig eller har funnet fram relevant informasjon.

Byråportalen sørger for at klienten kan hente ut sin informasjon selv, uansett tid og sted. Informasjonen ligger «klar til avhenting i skyen».

Byråportalen er et tjenesteprodukt hvor klienten betaler en månedssum for tilgang til byråets egen portal. Produktet er utviklet i samarbeid med Soldi Regnskap og er allerede i bruk hos flere byråer. Alle våre byråkunder vil bli tilbudt en presentasjon av Byråportalen. Hvis du ikke kan vente, så ta kontakt med din faste kontakt hos Vitari.