Samarbeid for bedre lønnsomhet

En ny og helhetlig butikkløsning er utviklet for byggevarekjeden Byggtorget. Hensikten er blant annet enklere drift og automatiske oppdateringer av prisinformasjon.

– Bedre lønnsomhet for hver enkelt butikk, er noe av det vi regner med skal bli effekten av det nye systemet. Butikkene blir bedre i stand til å ha riktige priser på hvert produkt til enhver tid, og det er noe av kjernen til sikre bedre marginer, sier Kurt Hansen som er rådgiver i Vitari AS.

Butikkdatasystemet er basert på Visma Business og er sømløst integrert med byggebransjens NOBB-database hvor all produkt- og prisinformasjon ligger. Visma Business er et av flaggskipene til Visma Software og er et komplett økonomi- og logistikksystem. Vitari jobber tett med Visma Software og Byggtorget for å tilpasse løsningen til Byggtorgets behov. Vitari har bidratt med spesialutviklede skjermbilder for ordreregistrering, fakturering, produktregister, samt integrasjon med NOBB.

Kjernen i den nye løsningen ligger i at mer kan gjøres sentralt og på den måten forenkle hverdagen for brukerne ute i butikkene. Fra Byggtorget har Ole Magne Kleven ved kjedekontoret vært sentral i utviklingsarbeidet.

Slipper å drifte IT-systemet selv

Flere parter er involvert i den helhetlige løsningen. Infrastrukturen og det sentrale IT-systemet skal ligge hos og driftes av Eltele AS, og hver butikk blir koplet opp med en VPN-linje. Det gir fordeler ved at maskinparken vedlikeholdes og sikkerhetskopieres i et profesjonelt miljø. Kostnaden ved å være koplet til et sentralt miljø blir mer forutsigbare.

– Noe av hensikten er jo at det skal bli billigere for butikkene gjennom stordriftsfordeler og at de slipper å drive med IT-systemene selv. Butikkene skal konsentrere seg om å få varene inn og ut av butikken, systemet skal vi kunne håndtere sentralt. Brukerterskelen er lav og man trenger ikke særlig IT-kunnskaper. Normalt er man oppe å står i løpet av en dag, sier Kleven.

Riktige priser

Prissystemet er helt sentralt i hva kjedekontoret tilbyr. Det er rundt 140 leverandører som leverer varer til Byggtorget. Når det gjelder antall varer snakker vi hundretusener. Med det nye systemet skal Visma Business gjøre alle kalkulasjoner og spre dette ut til butikkene.

– Kalkulasjoner for alle varene er til sammen ufattelig kompleks. Samtidig er riktige priser helt sentralt for lønnsomheten i hver butikk. Har man ikke en oppdatert prisbok, risikerer man å selge en vare med tap. Med dette systemet skal man ha sikkerhet for å tjene penger på hver eneste vare, sier Kleven.

– Erfaringene viser at en butikk som tar i bruk prissystemet, øker dekningsbidraget i løpet av første driftsår, forteller Kurt Hansen.

Tett samarbeid

Vitari og Byggtorget har jobbet tett sammen i utvikling av løsningen. Byggtorget har kombinert sin kunnskap om NOBB og butikkdrift med Vitaris kunnskap om IT-verktøy.

– Vitari har vært en seriøs og løsningsorientert støttespiller som har vært villig til å gjøre jobben for å få en god løsning, sier Kleven.

– Det har vært et fantastisk godt samarbeid hvor Byggtorget har vist mot og stor vilje for å få det til, sier Hansen.

Framover skal løsningen utvides slik at Proffkundene skal få sin egen portal. Proffkunder skal kunne logge seg på, legge inn bestillinger, kalkulere, se ordrehistorikk og fakturaer.

Byggtorgets nye butikkdataløning er:

  • Kasseløsning basert på ERP POS fra Visma Software
  • Butikkdatasystem basert på Visma Business
  • Trådløse håndterminaler tilpasset Byggtorget fra Barex AS
  • Sentral IT-drift fra Eltele AS
  • Mulighet for finansiering gjennom SG-Finans AS