Sky for enhver pris?

Sky for enhver pris?

Byråbransjen har de siste årene hatt stor fokus på overgang til skyløsninger, noe som også understøttes av Regnskap Norge.

Det er ingen tvil om at vi går i retning av at de fleste systemer blir skybaserte, men det er ikke sikkert at regnskapsbyrå som produserer regnskap på tradisjonelle måter klarer å effektivisere noe med å gå over til skyløsninger.

Skyløsningene er ofte designet for større grad av selvbetjening, der klienten av byrået gjør deler av regnskapet selv og i de tilfellene er en skyløsning klart å anbefale.

Det handler om kostnader med tilgang til systemene, der pålogging mot terminalserver er et betydelig kostnadselement. Skyløsninger derimot er priset ferdig driftet i skyen, fast pris pr måned / bruker.

Et regneeksempel til ettertanke


Det finnes ikke noen fasit på dette, men jeg mener det er noen klare trender. Alle tradisjonelle windows installerte ERP programmer har som regel klientløsning der du kan ha fritt antall klienter på din installasjon. Et tradisjonelt norsk regnskapsbyrå med 5 – 6 ansatte vil da ha en kostnad med ERP program på i underkant av 100’ pr år. I tillegg kommer ASP kostnader, men den kostnaden må de fleste ha uansett, ettersom det pr i dag er vanskelig å få alle løsninger i sky. La oss allikevel legge på ASP kostnaden, den vil også ligge i underkant av 100’. Totalt vil byrået kunne produsere regnskap med 5-6 ansatte for under 200’ i IT kostnad. Det nevnte byrået har i overkant av 100 klienter, og da blir den totale IT kostnaden pr klient mellom 130 og 180 kroner pr måned.

Skulle vi flyttet dette byrået 100 % opp i en skyløsning vil kostnadsbildet bli et helt annet. Mange av skyløsningene har et prisbilde som er sammensatt av faste abonnement og noen variable kostnader. Vi må sammenligne med en skyløsning som har samme funksjonalitet og dekker behovet til summen av de 100 klientene – da kan vi utelate de billigste sky alternativene. En gjennomsnittlig klient til et gjennomsnittlig regnskapskontor vil da få en månedspris på mellom 300 og 700 kroner pr måned – avhengig av hvilket system som velges og hvilken prismodell dette systemet har.

Da blir IT kostnaden tre ganger så stor og byrået må kalkulere inn 600’ i sin prismodell ut mot kundene. Husk at vi da ikke har tatt med ASP kostnad som byrået trolig uansett må ha.

Mange Sky leverandører har lisensavtale direkte slutt kunde, som gjør at dere ikke sitter med noen fortjeneste på IT kostnaden, i tillegg «mister» byrået kontrollen over dataene ettersom disse er på server hos ERP leverandøren.

Ja takk, begge deler


Vi er ikke i tvil om at markedet nå i stadig større grad krever skyløsninger, men det er ikke sikkert man skal gå for dette i full skala for enhver pris. De kundene som ønsker samhandling må ha skyløsning, men det kan kombineres med tradisjonelle Windows installerte programmer. Byrået må ha kontroll på IT kostnader når trenden er at produksjon av regnskap automatiseres og inntektene på å produsere regnskapet ikke vil øke framover.

Vi satser stort på sky og gir gode råd

Vitari har stor fokus på skyløsninger og vi ser at denne delen av vår virksomhet vokser kraftig. Denne artikkelen er ikke ment å skremme byråene bort fra skyløsninger, men minne dere på at kostnadsbildet kan bli helt annerledes i en skyverden – dette må dere ta hensyn til når byrået legger sin strategi for neste generasjon løsninger.

Føler dere at dette landskapet er vanskelig å orientere seg i kan vi i Vitari bistå med vår erfaring, vi er deres samarbeidspartner og rådgiver.