Slik utbetaler du halv skatt på lønn i november eller desember

Slik utbetaler du halv skatt på lønn i november eller desember

 

I november eller desember skal de ansatte kun trekkes halvparten av hva de pleier i skatt. Dette håndterer ditt lønnssystem dersom du setter det opp korrekt. Det er også mulig for en ansatt å be deg trekke full skatt, så det er greit å vite hvordan det gjøres.

Det kan beregnes halv skatt på fastlønn, timelønn, akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse og liknende ytelser som blir avregnet sammen med annen lønn for tidsrommet.

Det gjelder bare dersom den samlede godtgjørelsen på utbetalingstidspunktet ikke overstiger gjennomsnittlig opptjening for den ansatte tidligere i året. Det vil si at man ikke kan spare opp ekstra ytelser og lønn for utbetaling når det foretas halvt trekk i skatt. Disse ytelsene skal ha full beskatning.

Dersom du utbetaler 14 dagers lønninger, skal én lønnsutbetaling være trekkfri, og den andre skal ha fullt trekk.