Tre på Tandem-seminar om automatisering

Tre på Tandem-seminar om automatisering

Mary Kiil, Hospitalitet AS

Jeg tenker automatisering av regnskapsfunksjoner blir mer og mer viktig, og vi er bare nødt til å få det til. Dette er også noe som kundene vil kreve mer av fremover. For vår del befinner vi oss nå i en mellomfase hvor vi skal over til Visma, men hvor vi så smått har begynt med ulike tilpasninger. I så måte er dette seminaret veldig lærerikt for meg siden jeg får en god innføring i ulike systemer som vi vil vurdere fremover.

Mirelle Mehus, Aventi Technology AS

Seminaret har vært veldig interessant, og spesielt var det nyttig for meg å høre om Visma Webfaktura. I dag benytter vi oss av Visma Dokumentsenter og Visma Global for å fakturere, men det er absolutt interessant å se på hvordan vi kan effektivisere og tilgjengeliggjøre faktureringen bedre gjennom Visma Webfaktura. I tillegg er jeg nysgjerrig på å høre mer om Visma.net Expense, som vi nettopp har begynt å bruke og som ser veldig bra ut. Det var også nyttig for meg å få det makroøkonomiske perspektivet på Norges tilstand, som den første foredragsholderen holdt.

Henrik Vestnes, Sabinum AS

Dagen har vært svært nyttig og lærerik, Ikke minst var foredraget om Visma Webfaktura spennende. Denne type løsninger, hvor flere tjenester ligger lettere tilgjengelig i nettskyen ser jeg svært positivt på, og vil kunne gi oss store effektiviseringsgevinster. For eksempel vil behandlingen av inngående fakturaer i Visma Approval bli langt mer effektiv med en slik løsning. På utgående fakturaer er effektiviseringseffekten noe mindre.