Vi må forenkle hverdagen- vi har ikke noe valg

Vi må forenkle hverdagen- vi har ikke noe valg

Norge er verdens dyreste land å drive butikk i. Det betyr at vi må forenkle og effektivisere i stor skala. Vi må utføre de samme regnskapstjenestene som vi gjør i dag – bare rimeligere og raskere. Svaret på dette er automatisering, færre papirbilag og flere digitale selvbetjeningsløsninger.

Det sa Erlend Sogn, daglig leder i Visma Software AS, da han innledet et seminar i regi av Tandem Regnskap AS, hvor de hadde samlet en rekke av sine regnskapskunder.

Sogn tegnet både et positivt og negativt bilde av tiden vi er inne i. På plussiden har vi et næringsliv som går så det suser, en arbeidsledighet på 3,5 prosent – unikt lavt sammenlignet med våre naboer – og en nettoinnvandring på 40 000 personer i året.

– Vi har det så godt at det knapt finnes bilkøer ut av byene på fredag ettermiddag, fordi alle drar på hytta på torsdag etter lunsj, sa han.

Men reallønnen «stikker av»


Men denne idyllen trues av mørke skyer i horisonten. Spesielt er fallende olje- og gasspriser og lavere produksjon i petroleumssektoren en stor trussel for vårt høye velferdsnivå. Flere store selskaper innenfor denne sektoren har den siste tiden varslet lavere aktivitet og permitteringer fremover. Slike endringer i olje- og gassektoren har stor påvirkning på andre sektorer; eksempelvis underleverandører til oljeindustrien, handels- og servicebedrifter og bygg- og anleggsbransjen.

– Utsiktene i olje- og gassektoren er bekymringsfull, men vel så dramatisk er det at reallønnsutviklingen er i ferd med å «stikke av fra» produktivitetsutviklingen. Det betyr at vi i sterkere grad lever på lånte penger, noe som selvsagt ikke er bærekraftig på sikt.

Mye som er outsourcet kan produseres hjemme


Siden det neppe er populært med en kraftig og bred lønnsreduksjon for at produktivitetsutviklingen skal «ta igjen» reallønnsutviklingen, er det eneste svaret at produktiviteten må opp. Her mener Sogn at det ligger store muligheter takket være avansert teknologi og en høyt utdannet befolkning.

– Jeg blir trist når jeg ser bedrifter outsource produksjon av varer og tjenester, som utmerket godt kunne blitt produsert her hjemme, til lavkostland. Fremfor å fokusere for mye på lønnsbesparelser gjennom outsourcing, bør vi se mer på hvordan vi kan øke produksjonen i stedet og derigjennom beholde de ansatte.

For å lykkes her mener Sogn det først og fremst handler om to ting: Fjerne alle mulige tidstyver og automatisere flere tjenester. Et godt eksempel er erfaringer som mobilbredbåndleverandøren Ice.no gjorde seg da de gikk over til E-faktura. Mens den gjennomsnittlige kredittiden på fakturaene var 23 dager med post og e-post, sank kredittiden til 16 dager i snitt da de innførte E-faktura.

– Det viste seg at med E-faktura betalte nesten alle kundene på forfallsdatoen. Slike automatiseringsløsninger er gode eksempler på hvordan man kan effektivere regnskapsfunksjonen. Andre spennende løsninger, og som dere får presentert i dag er, Visma WebFaktura, Visma Approval Visma Expense.