Vi skal bli verdens beste arbeidsplass

Vi skal bli verdens beste arbeidsplass

– «Folka» er strategien, forteller adm. dir Asle Sjørbotten. Slik skal Vitari bli verdens beste arbeidsplass.

Vitari selger programvare og kompetanse, men først og fremst det siste. Den viktigste ressursen i Vitari er «folka». Derfor jobbes det kontinuerlig med å få fornøyde medarbeidere, både ved å jobbe med medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet. Vi er stolte av å utmerke oss positivt innenfor begge disse, men vi hviler ikke på laurbærene og jobber kontinuerlig med å skape tilfredshet. Alt vi gjør i dag må vi gjøre bedre i morgen.

 

Fornøyde ansatte = fornøyde kunder

Vi tror at for å jobbe med kundetilfredshet, må vi også jobbe med medarbeidertilfredshet. Blant annet fordi:

 • Fornøyde medarbeidere jobber bedre og vil ofre mer for at bedriften de jobber i lykkes
 • Fornøyde medarbeidere er blidere, og godt humør smitter.
 • Vi er avhengige av å samarbeide godt med kunder på prosjekter. Å samarbeide godt internt er et godt utgangspunkt for å lykkes med det.
 • Fornøyde ansatte blir i selskapet, bygger kompetanse og gir kundene kontinuitet. Vi intervjuet nylige flere kunder i forbindelse med utarbeidelse av et magasin, og spurte dem hva de likte med Vitari som partner. Flere av dem la vekt på kompetansen, og det at de kunne forholde seg til de samme ansatte år etter år.

I tillegg har vi også noen egne tiltak for å sørge for fornøyde kunder. Vi har fokus på å skape gode kundeopplevelser og være gode på support. Både kundene og medarbeiderne er mennesker, og alle skal ha gode opplevelser i møte med Vitari.

 

Her er litt av det vi gjør for å jobbe med medarbeidertilfredshet:

«VI» i Vitari er viktig. Vi har stort fokus på at vi er et fellesskap. Vi «tar i» sammen og leverer verdi for våre kunder, og vi belønnes og feirer sammen.

 • Vitari er eid av de ansatte
 • De ansatte måles og belønnes i fellesskap
 • Vi inkluderer de ansatte i beslutningsprosesser og legger til rette for selvbestemmelse
 • Vi snakker alltid med folk – ikke om
 • Vi gjør hverandre gode

En god start

I Vitari legger vi mest vekt på de menneskelige egenskapene når vi ansetter nye kollegaer. Vi ser etter folk med stå-på-vilje, gode vi-holdninger og evne og vilje til å bidra positivt i Vitari-hverdagen.

Når de nyansatte kommer til Vitari ønsker vi å gi dem best mulig velkomst. Derfor har vi en fast og hyggelig rutine med blomster, hilserunde, møte med daglig leder, samt et introduksjonsprogram som involverer de fleste av selskapets ledere og nøkkelpersonell. Dersom selskapet har sosiale arrangementer, reiser og lignende i forkant av tiltredelse, blir alle nyansatte invitert med.

Spre skryt

Når negative tilbakemeldinger er nødvendig, skal de alltid tas på tomannshånd. Men skryt og anerkjennelse skal spres, og det har vi flere kanaler for.

Alle oppfordres til å spre skryt, og til å sende skryt til daglig leder, Asle Sjørbotten, slik at han kan ta det med i vårt ukentlige interne nyhetsbrev «Asles hjørne» og i våre øvrige informasjonskanaler
Vi ringer i «ordreklokka» for å feire gode tilbakemeldinger
Alle i Vitari oppfordres til å løfte fram kollegaer i det daglige
Hvert år vises det en kavalkade på kickoff. Veldig sentrale elementer i denne er skryt til enkeltpersoner fra kollegaer og kunder
Gode resultater vises og premieres på teamnivå og individuelt nivå

Legger til rette for utvikling

Vår arbeidsplass skal gi våre medarbeider mestringsfølelse, være meningsfull og legge til rette for størst mulig selvbestemmelse og selvledelse.

 • Vi har flere «møteplasser i skyen» for deling av kompetanse
 • Vi dekker kurs og tilleggsutdannelse som våre medarbeidere trenger og ønsker, – også utenfor kjernekompetanse
 • Vi deltar på eksterne prosjekter som bygger kultur og VI-kompetanse
 • Vi vil at alle kan finne sin ønskede karrierevei i Vitari