Vi tar samfunnsansvar

Vi tar samfunnsansvar

Vitari ser det som viktig å bidra til samfunnet utover det som naturlig følger av vår forretningsdrift. Etikk og samfunnsansvar står derfor sentralt for selskapet og alle ansatte

 

  • Vitari har etiske retningslinjer vedrørende miljø, diskriminering, arbeidsmiljø, barnearbeid, immaterielle rettigheter, trusler og korrupsjon, samt åpenbare straffbare forhold. Vi ser det også som viktig at våre verdier er fundert på etisk gode prinsipper.
  • Vitari har timepriser som gjenspeiler høy kompetanse og lang erfaring. Det er viktig at våre kunder opplever av våre medarbeidere arbeider hardt for kunden og at bytteforholdet oppleves som positivt og verdifullt. Vitari-medarbeidere skal sørge for kvalitet i leveransene slik at både kunden og Vitari selv får et godt utbytte i forhold til innsatsen.
  • Kundene benytter Vitari fordi de skal bli mer kosteffektive og konkurransedyktige. Systemene skal ikke ta tid – de skal gi tid. Dette fordrer at våre medarbeidere og kundene har et sterkt interessefellesskap. Vi skylder kundene å sette oss ordentlig inn i behovet og være gode rådgivere for videreutvikling av systemene. Dette handler om entusiasme.
  • Vi tror på at et godt samarbeid mellom mennesker er sentralt for å oppnå målsettinger. Våre medarbeidere skal oppleves av kunder og andre samarbeidspartnere som mennesker med et ekte engasjement for å finne gode løsninger.
  • Vårt selskap skal fremstå som ryddig og ordentlig. Tillit til ledelse, stolthet av egen arbeidsplass og et sterkt fellesskap skal prege Vitari, og vi er derfor en «Great Place to Work» arbeidsplass.
    Vitari vil være en engasjert og positiv samfunnsaktør i sitt lokalmiljø. Vi er en «JA-bedrift» i nærmiljøet. Vi bidrar aktivt til en sunn næringsutvikling i kommunen og deltar gjerne i næringsråd og andre organer som kan gi bedre rammevilkår for forretningsdrift.
  • Vi støtter gode lokale formål. For tiden støtter Vitari blant annet det gode arbeidet som gjøres for rusavhengige av Kirkens Feltarbeid gjennom Varmestua i Asker. Vi støtter lokale aktører der hvor dette er formålstjenlig for begge parter. Eksempelvis valgte vi kunst fra Asker Kunstfagskole da egne lokaler skulle utsmykkes.