Vitari AS er Årets Askeladd - 2016

Vitari AS er Årets Askeladd - 2016

Onsdag 17. februar ble Vitari overrakt prisen som Årets Askerladd. Formålet med «Årets Askerladd» er å gi anerkjennelse til bedrifter, institusjoner eller enkeltpersoner som siste år har gjort en ekstra innsats for å fremme næringslivet i Asker.

Juryen fremhevet at Vitari har en spennende og annerledes bedriftskultur, og at den engasjerer seg i nærmiljøet. «Kulturen preges av pågangsmot og dugnadsånd. Med samhold, samarbeid og fokus på felleskap», heter det fra juryen.

I forbindelse med overrekkelsen av prisen holdt administrerende direktør i Vitari AS, Asle Sjørbotten, følgende takketale som vi ønsker å dele.

«Kjære alle sammen!

Når vi ser på listen over tidligere prisvinnere mottar vi denne utmerkelsen med ydmykhet og en stor dose stolthet!

Norge trenger gründere mer enn noen gang. I 2002 var vi det, og jeg sier til alle som tenker den tanken: «Gjør det!». Å starte en bedrift kan by på mange utfordringer, men vi har hatt en flott reise!
Å se at vi klarer å skape konkurransekraft hos kunder, å oppleve at vi blir høyt verdsatt av omgivelsene, – og ikke minst å oppleve hvilken stor positiv kraft det ligger i oss mennesker når VI VIL, er så stort at det virkelig er verdt å prøve seg som gründer.

Vitari heter vi, og det er vår suksesshistorie i et nøtteskall.
Fra dag 1 har vi sagt at kulturen er vår viktigste suksessfaktor, – en kultur bygget på en klar visjon, tydelige verdier, at vi har en sterk tro på «kollektiv intelligens» som gjør oss i stand til å utrette det meste sammen, positive ord, deling, – at mennesker mestrer og derved trives. Fornøyde medarbeidere skaper fornøyde kunder!
VI eier selskapet vårt sammen. Alle kan eie, og de fleste gjør det – og vi har ingen sterke personlige incentiver som fort kan gjøre oss dårligere som selskap.

Gjennom å drive en bedrift som vokser og tjener penger, bidrar vi til samfunnet, men vi har også vært opptatt av å ta et ansvar utover egen virksomhet. Det har alltid vært en viktig del av konseptet vårt.

At vi etablerte oss i Asker var ganske tilfeldig, – og kun et praktisk sted å være. Først Nesøyveien i Vismas gamle lokaler og deretter Nye Vakåsvei.

Men etter noen år fikk vi øynene opp for hvor vi faktisk befant oss hen i verden. Asker er en kunnskapskommune med et solid og interessant næringsliv. Vi fant ut at vi kunne gi mye, og at vi kunne få mye. I prinsippet kunne vi drive hele vår virksomhet innenfor Asker. Vi bestemte oss derfor for:

  • å være en JA-bedrift overfor kommunen og det offentlige forøvrig
  • å delta aktivt i utviklingen av det lokale næringslivet
  • å ta et sosialt ansvar, – også lokalt


Vitari sier JA til å ta imot skoleelever, vi sier ja til å være med i juryen for ungt entreprenørskap og vi stiller velvillig opp ved forespørsler fra «mulighetenes kommune». Vi er aktivt med i Asker Næringsråd, og vi er en bidragsyter overfor spennende kunnskaps- og entreprenørprosjekter som Campus Asker og Askershus Næringshage. Vi har stor glede av å støtte Varmestua i Asker, og det gir oss mye energi å få være med i Asker Produkt Lauget. Lokalene våre er utsmykket av elever fra Asker Kunstfagskole, og vårt husband «Vitarkameratene» stiller gjerne opp til julekonsert på lokale sykehjem.

Denne oppskriften, basert på en VI-kultur med mening og mestring, har gjort oss til en stor aktør i vår «sandkasse». Den har skapt mange arbeidsplasser og mange fornøyde kunder. Den har gitt oss flotte plasseringer blant de beste arbeidsplassene både i Norge og Europa, og oppskriften har sørget for at vi med stor takknemlighet i dag har mottatt den flotteste utmerkelsen hittil, nemlig Årets Askerladd.

Tusen takk til initiativtaker Nordea og juryen for den store inspirasjonen dere gir oss gjennom denne prisen!»