Vitari bizTrans i 100

Vitari bizTrans i 100

Fredag 1. juli 2016 installerte vi BizTrans nr 100. Dette er en egenutviklet programvare som er laget for å integrere Visma-programvare med eksterne datakilder.

biztrans' farVitaris forretningside er å skape konkurransefortrinn, og mange av de kundene som i dag benytter Vitari BizTrans sier at dette programmet er vesentlig i deres bestrebelser etter effektivisering. Vår visjon i Vitari er «Systemene skal ikke ta tid – de skal gi tid», og Vitari BizTrans er et smart verktøy som virkelig bidrar til å frigjøre tid hos våre kunder og dermed virkeliggjøre visjonen vår.

BizTrans automatiserer enkelt og raskt dataflyt og kobler programmer som har behov for å avlevere transaksjoner til regnskap eller logistikk, eller simpelthen synkroniserer grunndata. Alle datastrømmer kan importeres. Kvalitetssikres, mappesom, formateres, valideres og logges uavhengig av om det er fil-basert, webservices eller eksporttabeller som er kilde.

I vår organisasjon er det mange som er involvert i Vitari BizTrans, men produktets «far og høye beskytter» er Sverre Haslestad (på bildet) som stolt kunne meddele glade kolleger at vi nå starter på de neste 100 leveransene! Les mer om BizTrans.