Vitari er en av Norges Beste Arbeidsplasser 2019

Vitari er en av Norges Beste Arbeidsplasser 2019

Vi er veldig stolte over at vi for 6. året på rad er på topp 10-listen til Great Place to Work Norge. Vitari er den femte beste arbeidsplassen i kategorien 50-199 medarbeidere i 2019.

Vi tar arbeidsmiljø på alvor


Resultatet understøtter vårt bevisste valg om at det er menneskene som er vår strategi. Det er de som skaper resultater. Derfor er det viktig å ha motiverte og fornøyde medarbeidere.

Vi ser at det ikke lenger er teknologi og arbeidsprosesser som skaper konkurransefortrinn; det er mennesker. Ulike livsfaser har ulike behov, så det krever tett hverdagsledelse for å avdekke den enkeltes behov og tilpasse deretter. Vinnerne er de virksomhetene som innser at medarbeiderne er den viktigste verdien til å lykkes. Vitari sitt strategiske arbeid med kulturbygging og trivsel gir resultater. Med et fokus på «vi»- og en utøvende tillitsbasert ledelse er Vitari nok en gang å anse som en av Norges beste arbeidsplasser. Det er inspirerende å følge selskapet, og se hvordan de etterlever sin strategi om at det er FOLKA som er strategien.Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i GPTW

Fokus fremover


At vi fikk en 5.plass i år er veldig motiverende. Men det er ikke selve rangeringen og plasseringen som er avgjørende for oss, men heller fokuset på hva en god arbeidsplass er, og hvordan vi kan utvikle oss sammen.

Så det er nå arbeidet virkelig starter. Vi vil ta for oss rapporten og jobbe videre med denne. Først avdelingsvis, så på tvers av avdelinger. Målsettingen er å identifisere forbedringspotensialet og legge en plan for videreutvikling av vår kultur. Vi er genuint opptatt av våre ansatte, og vi bruker rapporten som et strategisk virkemiddel, for å nå nye høyder sammen.

Om Great Place to work


Great Place to Work er den globale lederen for utvikling, bevaring og anerkjennelse av organisasjonskulturer som betegnes av en høy grad av tillit. De oppsummerer følgende:

  • De beste arbeidsplassene har en åpen kultur der ledelsen inkluderer medarbeidere i viktige avgjørelser, søker innspill og idéer og oppleves som åpne og tilgjengelige
  • Virksomhetene på topp i kåringen er genuint opptatt av de ansatte
  • Vinnerne ligger foran gjennomsnittet på kommunikasjon, tillit, lederskap, å feire spesielle begivenheter og skape en teamfølelse internt
  • Ledere har stor påvirkning på hva slags kultur arbeidsplassen utvikler
  • En god arbeidsplass kjennetegnes ved en tillitsbasert kultur


Kort oppsummert


Kulturen vår skal være et varig konkurransefortrinn. Det er lett å kopiere både løsninger og systemer innenfor vår bransje. Men kulturen er unntaket! Den forblir unik. Og den vil bringe Vitari videre mot ambisiøse forretningsmål!