Vitari viser lokalt engasjement

Vitari viser lokalt engasjement

Vitari har inngått et samarbeid med Asker Produkt, en kommunal bedrift som jobber for å få personer med funksjonsnedsettelse ut i arbeid. Vitari hjelper bedriften med kompetansepåfyll, og tilbake får Vitari økt innsikt og kompetanse for å kunne utvikle egen virksomhet.

Daglig leder i Vitari, Asle Sjørbotten, sier at Asker Produkt gjør en veldig viktig jobb i lokalmiljøet, og at dette er noe Vitari ønsker å støtte.

Stort behov og effektiv integrering


Asker Produkt driver med catering og kantine, og driver Den Glade Baker i Asker. De lager også skilt, informasjonstavler og gravmarkeringer. Asker Produkt konkurrerer på lik linje med andre bedrifter, til tross for sine særegne forutsetninger.

– Det er stort behov for tilrettelagte arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne i Asker, sier styreleder Per. S. Thoresen.
For daglig leder i Asker Produkt, Britt Erlandsen Villa, dreier det seg om å finne «gullet» i hver person. Alle har noe unikt og må derfor få sjansen til å vise at de er en stor ressurs – selv om de er annerledes.

Har startet vennelaug


Asker Produkt har startet et vennelauget «Asker Produkt Lauget». Foreløpig har de fått tre bedrifter med i lauget, Takeda, Vitari og Asker Treningssenter. Med tiden ønsker de seg 8 til 10 vennebedrifter til. Det de ønsker er å få ta del i laugsmedlemmenes kompetanse. Vitari vil bidra med opplæring innen automatisering av administrative rutiner og systemer for ordrebehandling, betaling og fakturering.

Thoresen ser for seg at medarbeiderne i Asker Produkt kan hospitere i Asker-bedrifter, noe som på sikt kan gi muligheter for fast ansettelse. Han lover medarbeidere som har arbeidsglede, pliktfølelse og er så godt som uten sykefravær.

Årlige møter


Styrelederen sier at laugsmedlemmene skal ha en årlig samling, og han er ikke fremmed for at det kan oppstå synergier når bedrifter med felles interesse for Asker Produkt møtes i en uformell atmosfære.

Asle Sjørbotten og Vitari ser frem til samlingene.
– Slik kan vi også øke vår generelle kompetanse og spesielt når det gjelder å tilrettelegge for personer med andre behov. Samtidig blir vi en del av et veldig positivt lokalt initiativ, sier Sjørbotten.
Her kan du se en video som presenterer Asker Produkt