Audio Identity

Videoer skal «pakkes inn» med logo og lydlogo

Eksempel:

Under er et eksempel på et lydspor som Vitari har kjøpt rettigheter til og bruker som bakgrunnsmusikk i enkelte filmer: