Animation

Dette er utkastet til karakterstilen vi tenker oss innen animasjon. Venter på tilbakemelding her. Farger skal matches med revidert fargepalett.