Icons

Vi har enkle icones i grønn og blå-

Produktikoner på egne produkter?

Brnasjesatsninger: egne utrykk? Ikoner? Produktikoner?

Faghandel, byrå, visma.net (ny målgruppe), idrett (toppidrett og bredde), vanlige regnskapsfolk