Vi er Vitaris ekspertteam på logistikk

Vi hjelper ditt byrå til økt lønnsomhet ved å kombinere høy faglig kompetanse med en effektiv bransjeløsning.

Send oss e-post Book et møte

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Vitari på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser ved å sende en e-post til support@vitari.no.

Effektivt logistikksystem sørger for at sykehusene har det de trenger til operasjoner

OrtoMedic AS leverer utstyr til sykehus. Med 6000 varer i sortimentet, fjernlagre på 45 sykehus, og levering til 600 helseinstitusjoner er god logistikk essensielt. Det er svært viktig at alle sykehus til enhver tid har det de trenger for operasjoner, samt at de får byttet ut utstyr som er i ferd med å gå ut på dato.

Vitari hjelper oss til å jobbe effektivt

Slik er bransjeløsningen for logistikk bygget opp:

  • Historisk lager
  • Datafangst
  • Oppfølging og kontroll
  • Sporing av pakker i økonomisystemet
  • Eventuell Skreddersøm
  • Håndterminal

Historisk lager

Ved periodeavslutning av regnskapet vil det ofte være vanskelig å foreta avstemming av lager mellom logistikk og regnskap, grunnet bevegelser i logistikken. Modulen Historisk Lager gjør avstemmingen enklere ved at modulen gir mulighet til å se lagerstatus på et tidspunkt tilbake i tid. Dermed blir avstemming og kontroll langt enklere.

Datafangst

Gode løsninger for datafangst er helt avgjørende for effektive logistikkrutiner. Dette gjelder både fra salgssiden, med integrasjoner mot e-handelsløsninger, og fra leverandørsiden med for eksempel løsninger for automatisk oppdatering av produkter, priser, tilgjengelighet m.m. Med Vitaris bransjeløsning har du støtte for begge deler.

Oppfølging og kontroll

Med bransjeløsningen får du full kontroll over logistikken og kan holde lagerverdier, ordreservere, statistikker, ledetider m.m. oppdatert til enhver tid. Avvik kan enkelt identifiseres og sporbarheten i systemet gjør det enklere å avdekke avvikene og rette disse.

Håndterminal

Varer, kunder og leverandører kan overføres til håndterminal slik at man bare trenger kontakt med serveren når man skal sende eller motta. Ved plukking av ordre eller varemottak leses hele ordren inn på terminalen. Dette gir raskt oppslag ved skanning av strekkode, og man trenger ikke WLAN dekning over hele lageret, noe som medfører reduserte kostnader.

Eventuell Skreddersøm

Vitari kan ved hjelp av Visma Business og tilhørende produkter, samarbeidspartnere og ikke minst egenutviklet programvare tilby fleksible og skreddersydde løsninger til de aller fleste logistikkbedrifter. Skulle vi møte på behov som vår programvare ikke kan understøtte, har vi et team med konsulenter og utviklere klare til å utforme den helt ideelle bransjeløsningen til din bedrift.

Sporing av pakker i økonomisystemet

Ved hjelp av modulen Cargo Tracker kan du spore pakker ved hjelp av sporingsnummer fra Consignor direkte fra Visma Business. Informasjon fra Consignor, som sendenummer, sporingsnummer, fraktkostnader og link (URL) til den enkelte transportørs sporingssystem, overføres automatisk til Visma Business. Fra Visma Business kan man gå direkte til den enkelte transportørs sporingssystem og hente informasjon om hvor pakken befinner seg.