Regnskapsbyrå/ Shared Service Center

Regnskapsbyrå/ Shared Service Center

Regnskapsbransjen er i endring og den nye teknologien kan bli et konkurransefortrinn for de som klarer å henge med på utviklingen. Ny teknologi gir nye muligheter.

Nye krav til kompetanse


Ansatte på regnskapskontor må forholde seg til teknologi på en helt annen måte i dag enn  bare for 3 år siden.  Vel så viktig som å oppfylle kravene til autorisasjon vil behovet for IT og teknologikompetanse være. Byråene må bygge kompetanse innen teknologi, controllerrolle og rådgivning.

 

Digital regnskapsføring


Innføring av E-faktura er det viktigste momentet i digital regnskapsføring.  I tillegg gjør automatiserte bankløsninger at det ikke lenger føres manuelle bankbilag, når man i tillegg setter opp import / integrasjon fra forsystemer er man i mål med den digitale regnskapsføringen.

Nye arbeidsprosesser


Når data går automatisk rett inn i bilagsmottak/ ERP system endrer det arbeidsprosessene.  Regnskapsfører må overvåke klientene sine og de automatprosessene som er satt opp.  Kunden må involveres i prosessen ved at faktura og betalinger godkjennes elektronisk – oppdragsavtalen må også tilpasses dette.

Nye prismodeller


Hvis mesteparten av bilagene blir bokført automatisk av systemene bruker ikke lenger regnskapsfører tid på punching av bilag.  Dette har tradisjonelt blitt belastet pr time – dette forsvinner og da må regnskapskontoret prise arbeidsprosessen i stedet for punchingen.  Transaksjonskostnadene i disse prosessene må bakes inn i månedlig pris.

En skreddersydd bransjeløsning

Vi leverer en skreddersydd bransjeløsning for regnskapsbyråer og shared service. Dette er en arbeidsflate som dekker alle kunder til et byrå, både de tradisjonelle og de som ønsker digitale og automatiserte tjenester. Kjerneproduktet i løsningen er regnskapssystemet, enten Visma Business eller Visma Global.


Det unike ved bransjeløsningen for regnskapsbyrå er alle tilleggsløsningene. Disse hjelper til å øke effektiviteten internt, samt å skape nye inntektstrømmer ved bruk av nettbaserte løsninger.

Vil du vite mer om bransjeløsningen for regnskapsbyråer?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.