Regnskapsbyrå / Shared Service Center

Regnskapsbyrå / Shared Service Center

Regnskapsbransjen er i endring og teknologi er et konkurransefortrinn for de som henger med på utviklingen. Ny teknologi gir nye muligheter.

Nye krav til kompetanse


Ansatte på regnskapskontor må forholde seg til teknologi på en annen måte nå enn for bare for 3 år siden. Vel så viktig som å oppfylle kravene til autorisasjon er behovet for IT og teknologikompetanse være. Byråene må bygge og utvikle kompetanse innen teknologi, controller-rolle og rådgivning.

 

Digital regnskapsføring


Innføring av eFaktura er et viktig element i digital regnskapsføring.  I tillegg gjør automatiserte bankløsninger at det ikke lenger bokføres manuelle bankbilag. Når du i tillegg setter opp import / integrasjon fra forsystemer er du i mål med digitale regnskapsføring.

Nye arbeidsprosesser


Når bilag går automatisk til mottak i økonomisystemet endrer det arbeidsprosessen. Regnskapsfører må overvåke klientene sine og de automatprosessene som er satt opp.  Kunden må involveres i prosessen ved at faktura og betalinger godkjennes elektronisk – oppdragsavtalen må også tilpasses dette.

Nye prismodeller


Hvis mesteparten av bilagene blir bokført automatisk bruker ikke lenger regnskapsfører tid på manuell punching av bilag.  Dette har tradisjonelt blitt belastet per time – dette forsvinner og da må regnskapskontoret prise arbeidsprosessen i stedet for punchingen.  Transaksjonskostnadene i disse prosessene må bakes inn i månedlig pris.

En skreddersydd bransjeløsning

Vi leverer en skreddersydd bransjeløsning for regnskapsbyråer og shared service. Dette er en arbeidsflate som dekker alle kunder til et byrå, både de tradisjonelle og de som ønsker digitale og automatiserte tjenester. Kjerneproduktet i løsningen er regnskapssystemet, enten Visma Business eller Visma Global.


Det unike ved bransjeløsningen for regnskapsbyrå er alle tilleggsløsningene. Disse bidrar økt effektivitet internt, og skaper nye inntektsstrømmer ved bruk av nettbaserte løsninger i samhandling med kundene.

Vil du vite mer om bransjeløsningen for regnskapsbyråer?
Kontakt oss

Vil du vite mer? Kontakt oss her.