Workshop: Bli klar til kvalitetskontroll

Workshop: Bli klar til kvalitetskontroll

Kan du tenke deg å få hjelp til å sikre god kvalitet på dine regnskapsførertjenester? Vet du om kvaliteten på byrået ditt er godt nok, og i henhold til gjeldende lover og regler?
Vi tilbyr nå bistand med kvalitetsarbeid, som skal sikre at din bedrift oppfyller kravene i regnskapsførerloven og følger god regnskapsføringsskikk. Målsettingen er at du skal være klar til å få vedtaket "Godkjent" på din kvalitetskontroll. 

Slik hjelper vi deg med å bli klar til kvalitetskontroll fra Regnskap Norge og Finanstilsynet

Vi tilbyr 3 forskjellige alternativer av bistand:

 1. Workshop - 4 dager
 2. Lei en prosjektleder
 3. Konsultasjon

 

Alternativ 1: Workshop - 4 dager 

Workshopen vil foregå over 4 dager, med 2 timer hver gang. Det er nødvendig å gjennomføre alle 4 dagene. Her vil du strukturert gå igjennom dine regnskapsrutiner, og sikre at dette følger god regnskapsskikk og at du har fått med deg de viktigste punktene i en kvalitetskontroll fra Regnskap Norge. 

Veilederen din, May-Lisbeth Norum, er autoriserte regnskapsfører, med god erfaring fra kvalitetsarbeid. Hun vil følge deg tett gjennom workshopen, og være tilgjengelige for spørmål. Selve workshopene blir gjennomført online, via Microsoft Teams.

Du får tilgang til:

 • Diskusjonsgruppe/partner: enten med veileder May-Lisbeth Norum eller med de andre deltakerne
 • En kvalitetsmappe, med materiale som skal brukes i workshopen
 • Strukturert veiledning rundt hvilke skjemaer som må fylles ut og hvilke oppgaver som må gjennomføres
 • Et forslag på hvordan skjemaene skal fylles ut

Du har selv ansvaret for å følge planen om ferdigstillelse av oppgaver og skjemaer. Gjennom veileding og forslag til utfylling vil du kunne gjennomgå alle nødvendige rutiner og selv fylle inn skjemaene som kreves ved en hel kvalitetskontroll.

Praktisk og pris:

 • Tid: Dette vil foregå over 4 dager ( strukket over 4 mnd), 2 timer hver gang
 • Sted: Online via Microsoft Teams
 • Pris: 15.000,- eks mva 

Hva får du:

 • Workshop 4 dager, 2 timer hver gang
 • Ressurs materiell og forslag til skjemaer og rutiner
 • Skjema med oppgaver
 • Fortløpende mailkontakt

Alternativ 2: Lei en prosjektleder

Vår Prosjektleder, May-Lisbeth Norum, bidrar med en systematisk gjennomgang av hele kvalitetskontrollskjemaet som er oversendt fra Regnskap Norge. Prosjektlederen er i dette tilfellet ikke bare en veileder, men prosjektlederen bistår med selve utfylling av skjemaer og passer på at alle frister blir fulgt og at det som fylles ut blir riktig utfylt. Dette gjøres sammen med daglig leder/naturlig sparringspartner til daglig leder. Prosjektlederen styrer kvalitetsmappen for deg. Og sikrer videre at de interne rutinene på byrået blir gjennomgått og dokumentert, og at byrået etterlever lovkravene slik at byrået har alle forutsetninger for å få godkjent på kontrollen.

Ved å leie en prosjektleder bestemmer du ønsket møtefrekvens, og du har fortløpende kontakt med din prosjektleder. Dette er et tett samarbeid, for å nå felles målsetting: Få godkjent på kvalitetskontrollen og sikre at rutiner er i henhold til god regnskapsskikk.

Du får en dedikert prosjektleder som:

 • Jobber tett med og for deg
 • Kvalitetssikrer og bistår med å fylle inn i aktuelle skjemaer
 • Gjennomfører opplæring for daglig leder og ansatte
 • Setter opp planer for fremtidig arbeid med kvalitetsrutiner
 • Tar en gjennomgang av hva som blir kontrollert på et kundeoppdrag fra Regnskap Norge
 • Er tilgjengelig for deg gjennom hele utlånsperioden
 • Sikrer at du har alle forutsetningene som skal til for å bestå kvalitetskontrollen

Praktisk og pris:

 • Tid: Dette avtales mellom deg og prosjektleder
 • Pris: 55.000,- eks mva

Hva får du:

I tillegg til alt i Alternativ 1, så får du også:

 • Egen prosjektleder som jobber for og med deg
 • Opplæring av ansatt og leder
 • Hjelp til utfylling av nødvendige skjemaer
 • En prosjektleder som er tilgjengelig for deg

Alternativ 3: Timesbasert konsulentbistand

Du kan også booke inn konsulent på timesbasis. 

Praktisk og pris:

 • Book konsultasjon med vår veileder
 • Pris: Timespris kr 1820,- 

Hva får du:

 • Rådgivining av høy kvalitet
 • Hjelp ved behov
 • Fleksibilitet