Mulighetene i den utfordrende situasjonen vi alle er i

Mulighetene i den utfordrende situasjonen vi alle er i

Fredag 20. mars holdt vår daglig leder Asle Sjørbotten webinar for våre kunder. Han fortalte om muligheter i den utfordrende situasjonen vi alle er i, og hvordan vi i Vitari bistår våre kunder på nye måter. Sammen skal vi komme igjennom dette på en god måte. Det er lys i tunnelen - vi vet bare ikke hvor lang tunnelen er akkurat nå. 

For å holde hjulene i gang har vi fokus på: 

• Å være offensive 
• Å vise omsorg og tilstedeværelse 
• Samarbeid – eksternt og internt 

Det er sammen vi står sterkere.

Se webinaret her.Her er en kort oppsummering av hva som ble kommunisert: 


• Vi er fullt operative fra hjemmekontor 
• I forhold til deg som kunde: Nytt tjenestetilbud 
• Vi stiller oss til disposisjon for kundene 


Fullt operative og muligheter i en utfordrende tid 

Alle våre ansatte jobber nå hjemmefra. Takket være gode og sikre digitale løsninger er vi fullt operative og tilgjengelige. Vi jobber tettere enn noen gang og gjennomfører daglige digitale statusmøter. Det er ledermøter, teammøter, allmøter og digitale kundemøter. Asle gir motiverende morgenmeldinger hver dag til alle ansatte og sørger for at alle er så oppdaterte de kan bli i denne situasjonen.  Transparente og åpne, rundt både positive og negative ting, er viktigere enn noen gang.  


Nytt tjenestetilbud 

Vi har fortsatt fullt fokus på hvordan vi kan frigjøre tid for deg ved hjelp av smarte og effektive løsninger. I den utfordrende tiden vi nå befinner oss i, har vi også fokus på å være enda mer: 

• Fleksible 
• Tilgjengelige 
• Løsningsorienterte 

Vi skal sammen komme oss gjennom denne perioden på en god måte! Det er målsettingen. 
Vi har fått flere henvendelser om vi kan være reserve ved sykdom hos kundene våre. Dette gjelder spesielt rundt lønnsrelaterte oppgaver. Dette skal vi selvfølgelig hjelpe med! Flere av våre konsulenter har lang erfaring fra tilsvarende roller, de kjenner godt til både bransje, fag, produkt og løsning. De vil gledelig bidra der det er behov.

Ta kontakt med oss hvis du får utfordringer med din daglige drift. Så finner vi sammen ut hvordan vi best kan bistå deg. Vi har også autorisert regnskapsfører, som kan hjelpe med årsoppgjør, kvalitetskontroll og annet regnskapsarbeid. Les mer her. 


Stiller oss til disposisjon for deg 

Vi vet at hverdagen er snudd opp ned for folk flest nå, og at du kanskje jobber til alle døgnets tider. Derfor ønsker vi også å tilgjengeliggjøre oss utover ordinær arbeidstid. Fortell oss når du ønsker bistand eller, bli kontaktet så tilpasser vi oss. Er det tid for kompetanseheving i form av webinarer og web kurs? Eller er det tid for web-møte for å diskutere eventuelle caser og utfordringer? Eller er det nok å holde på med sitt? 

Vi verdsetter din tilbakemelding uansett - ring oss gjerne eller send oss epost til marked@vitari.no, så hører du fra oss. 

Det er tid for å tenke sammen   og det er tid for å tenke nytt!