Noen utvalgte Vitarianere forteller: Derfor er Vitari et godt sted å jobbe

Vitari har et fantastisk menneskesyn

Godt samarbeidsmiljø og sosialt

Man får mye ansvar fra første dag

Fin bedriftskultur og ledere som lytter

Flinke folk og spennende oppgaver

Man føler at man gjør en viktig jobb

Folk er flinke til å hjelpe hverandre

Vi har et veldig bra miljø

Vi har en spennende og variert jobb

Flinke mennesker, som får spillerom

Fokus på gode relasjoner og samarbeid