Foredrag og foredragsholdere for Brukerforum 11. november

Slik blir din digitale fremtid 

v/Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug gir oss et iverblikk over digitalisering i samfunnet og hvordan  ny teknologi utfordrer oss på jobb og privat.

Jan Sollid Storehaug bruker 35 års erfaring som leder av norske og internasjonale IT-bedrifter til å gi deg nødvendig oppdatering. Han har dyp innsikt i digitaliseringsprosesser og hvordan teknologi forandrer våre liv, privat og på jobb. I sine foredrag legger han vekt på å bruke mange eksempler og viser gjerne til verktøy som du selv kan ta i bruk.

Sjef i eget liv 

v/Ingvard Wilhelmsen

Det meste her i livet kan vi ikke gjøre noe med, men hvordan vi forholder oss til alt som skjer bestemmer vi selv. De fleste av tankene våre er jo bare tull – tanker der vi bekymrer oss for ting som aldri kommer til å skje i virkeligheten.

Lege Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitetet i Bergen, spesialist i indremedisin og psykiatri og har skrevet mange bøker om blant annet selvhjelp. Nå er vi så heldige at han endelig skal gjeste oss på Brukerforum med foredraget «sjef i eget liv». Her snakker han om holdninger og hva vi bruker tiden vår til. Hvordan vi kan få bedre kontroll ved å ikke bruke tid på å tenke på «hva som kan skje» og heller bruke energi på hva livet ellers har å by på. Dersom noen skal være sjef i ditt liv, må det være deg selv!

Visma Business produktlinje –
av god årgang men fortsatt fremtidsrettet!

 

v/Øyvind Årseth og Svein Holanger

Passer for: Alle Visma Business brukere

Denne sesjonen gir deg innsikt i nyheter og fremtiden med Visma Business og Visma Document Center. I tillegg gis det konkrete tips om muligheter som bør utnyttes, SAF-T, mm. Mange har benyttet Visma Business lenge, og hverdagen blir fort rutinepreget – utfordringen er å endre arbeidsprosesser og utnytte mulighetene som ligger i systemene – Visma Business produktlinje har mange!

Øyvind Årseth har lang fartstid i Visma og han er i dag produktsjef for Visma Business-produktlinjen. I tillegg til Øyvind vil Svein Holanger være med i deler av sesjonen. Svein er produktsjef og ekspert på Visma Document Center og AutoInvoice.

GDPR etter et år;
status og erfaringer

v/Johan Nicolai Støren

Passer for: Alle brukere

Etter et år med det nye lovverket tar vi nå en fot i bakken og ser på status og erfaringer. Hva mener Datatilsynet og hva mener Markedet? Hvor langt har bedrifter i Norge kommet for å bli GDPR complient? 

Johan Nicolai Støren er rådgiver CRM og prosjektleder i Vitari. Han var prosjektleder for implementering av det nye lovverket i Vitari og han har fortsatt den løpende oppfølgingen av GDPR i bedriften. Han bruker nå sin kompetanse og leverer diverse tjenester innen GDPR til Vitari sine nye og eksisterende kunder.

Visma Global produktlinje -
utnytter du mulighetene?

 

v/Tonje Fineide og Svein Holanger

Passer for: Alle Visma Global brukere

I en hektisk hverdag er det fort gjort å fortsette i samme spor som man alltid har gjort, men kanskje finnes det effektivitetsgevinster som din bedrift kan ha glede av? I denne sesjonen får du oversikt over hva som er nytt i siste versjon av Visma Global og Visma Document Center og du får innsikt i hva Visma jobber med fremover. I tillegg gis det konkrete tips om muligheter som bør utnyttes, SAF-T, mm.

Tonje Fineide jobber som Produktsjef for Visma Global i Visma Software AS. Hun har lang fartstid i Visma og har stort fokus på at brukere skal jobbe smart og effektivt med systemene som benyttes. I tillegg til Tonje vil Svein Holanger være med i deler av sesjonen. Svein er produktsjef og ekspert på Visma Document Center og AutoInvoice.

Hvordan påvirker digitalisering måten man jobber med HR og lønn på?

v/Ann Kristin Blikeng og Annika Haugvik

Passer for: Alle som jobber med HR og lønn

I en travel hverdag kan det være mye å holde rede på for lønningsansvarlig. For å frigjøre tid kan du overlate mye ansvar for registrering og kontroll  til  ansatte og deres ledere. I denne sesjonen forteller vi om hvilke muligheter som finnes for digitalisering av prosessene rundt lønn og HR og hvilke fordeler dette både har for den ansatte og for deg som jobber med HR og lønn.

Ann Kristin Blikeng og Annika Haugvik har begge lang fartstid som lønns- og HR-konsulenter. De brenner begge for faget, og mener at dette er noe av det viktigste området i et selskap.  De deler entusiastisk sin kunnskap og erfaring med deg og leder deg trygt gjennom rutiner i en lønnshverdag  med gode tips til hvordan du kan utnytte systemene best mulig.

To hack or be hacked,
is that the question or the answer? 

v/Joakim Tauren

Passer for: Alle brukere

En moro innføring i Applikasjonssikkerhet og enkel sosial manipulasjon for å øke forståelse.
Hvordan vrenge hodet rundt kompleksiteten som ligger i sikring av applikasjoner og selskaper og samtidig sikre deg selv og dine egne personlige data og verdier oppi alt dette.


Joakim Tauren is the Application Security Architect for Visma Enterprise division and leads the AppSec work for large parts of the Visma Group. His background is in IT and Information Security. Married, father of two daughters. On his spare time, he hacks, plays football, ice hockey, flyfishing and woodworking.


In the Information Security domain, he is especially passionate about hacking, cyber intelligence and affecting the hearts and minds of people when it comes to security.


His dayjob is to assist all the development teams in his portfolio to produce more secure code and to provide them with tools and methods to be able to create more secure applications. Currently this scope includes about 300+ teams and 2000+ developers. Visma has published Responsible Disclosure Policies, use Bug Bounties and have several full time Hackers employed as part of the Security Program.

Fra fjærpenn til digital regnskapsføring

v/Per Flekstad

Passer for: Alle som jobber med regnskap- og fakturaprosesser i Visma Business

Endringer skjer i raskt tempo og nye arbeidsprosesser vokser frem.  Vi ser på hvordan tid og fokus kan flyttes fra manuelle arbeidsoppgaver til automatiserte og effektive prosesser i og rundt Visma Business. 

Per Flekstad tok utdannelse som regnskapsfører i slutten av 70 åra. Han fikk raskt interesse for EDB og har siden 1986 entusiastisk jobbet med å bruke teknologi for å effektivisere regnskapsarbeidet i norske bedrifter. I dag er  Per leder for Vitari sin satsning mot regnskapsbedrifter.

Hvordan unngå avvik - og hva kan gjøres når skaden har skjedd?

v/Thomas Savio og Lars Ruud

Passer for: Alle Visma Global brukere

Når avvik oppstår kan det være tidkrevende å finne årsaken. I denne sesjonen tar vi for oss rutiner og rapporter i Visma Global som kan hjelpe til å avdekke differanser og uønskede hendelser. God datakvalitet er en forutsetning for å unngå avvik, vi gir derfor også noen tips om hvordan datakvaliteten generelt kan økes.

Thomas Tovsen Savio og Lars Ruud er to av Vitari sine mest erfarne rådgivere på Visma Global og tilhørende systemer. De har bred kompetanse innenfor regnskap, logistikk, rapportering, kasseløsninger og håndterminaler, og de brenner begge for å gi kunder gode råd og tips slik at systemene utnyttes best mulig.

OneStop Reporting – Når tallene teller!

/ Simen Tønsberg

Passer for: Alle brukere

«Få komplett tallherredømme med OneStop Reporting!» Med rett innsikt får du det beslutningsgrunnlaget du trenger for å ta riktige avgjørelser innenfor ditt forretningsområde. Rapporteringsverktøyet OneStop Reporting gir deg skreddersydde rapporter og budsjetter, direkte integrert med ditt ERP system - tall kan hentes og presenteres både fra regnskap og ordre/logistikk.

Simen Tønsberg er Partner Manager i OneStop Reporting og har jobbet i selskapet siden 2015. Han har en helhetlig forståelse for hva som skal til for en effektiv og automatisert rapporteringsprosess. Han setter personvern høyt, og vil vise hva vi i OneStop Reporting har gjort for å etterleve stadig strengere krav til sikkerhet samtidig med at vi har en lønnsom og digitalisert distribusjon av rapporter.

Visma og AI - hva tenkes og gjøres?

v/Stian Estil

Passer for: Alle brukere

Kunstig intelligens (AI - artifical intelligence) og maskin læring har kommet for fullt. Avansert billed kjenkjenning og selvkjørende biler er allerede en realtitet. Men har det noen betydning for oss som jobber med økonomi, logistikk, lønn og HR løsninger? I denne sesjonen får du et innblikk i hvordan Visma utnytter AI i sine løsninger og i egen organisasjon, og ikke minst Visma sine tanker om hvordan dette kan ytterligere vil påvirke utviklingen av Visma sin løsninger.

Stian Estil leder avdelingen for Produkt og Teknologi i Visma Software, og jobber på tvers av Visma sin samlede produktportefølge med produktstrategi, utviklingsplaner, teknologitrender og sikkerhet.

Effektivisering og innsikt med markedets råeste ERP-system i skyen!

v/Eric Pascual og Magnus Skontorp

Passer for: Nye kunder av Visma.net ERP som ønsker å vite om hvilke muligheter som finnes med løsningen

Ta kontroll over din bedrifts konkurransekraft! Visma.net ERP er en moderne plattform som bidrar til å øke effektivitet ved å koble sammen ulike systemer og automatisere gjentakende arbeidsprosesser. I denne sesjonen får dere et overblikk over hvilke muligheter som finnes for regnskap, logistikk, prosjekt, lønn og rapportering. I tillegg snakker vi om hvordan Vitari jobber for å være deres beste samarbeidspartner ved hjelp av fremtidsrettet tenkning. Vi forteller ogå om vår integrasjonsplattform og brukerstøtteportal. 

Magnus Skontorp er teamleder for Vitari sitt Visma.net-team og har erfaring fra en rekke implementeringsprosjekter med kunder i forskjellige bransjer. Magnus er en fremtidsrettet rådgiver som brenner for å hjelpe norske bedrifter med å øke konkurranseevnen. 

Eric Scott Pascual er salgsrådgiver i Vitari med dedikert fokus på Visma.net ERP. Han er tidligere konsulent med erfaring fra implementering og prosjektgjennomføring, i tillegg brenner Eric for endringsledelse.

Jobb smartere og få kontroll på lager og logistikk

v/Sven Tore Iversen

Passer for: Alle som jobber med lager og logistikk

Foredraget setter fokus på hvilke rutiner og hvilket ansvaret som tilhører lageret og hvilken forventinger resten av bedriften bør ha til eget lager. Hvilken arbeidsflyt bør lageret følge og hvordan kan man bruke moderne teknologi for automatisering og strekkoder for å fjerne feilkilder, få bedre kontroll og samtidig jobbe mer effektivt. Små grep gir ofte gode resultater.

Sven Tore Iversen – Daglig Leder i BxSoftware har bakgrunn som IT logistikk og løsningsarkitekt for både små og store bedrifter. Sven Tore brukes ofte som rådgiver i vekstbedrifter for å se på rutiner og løsninger rundt arbeidsflyt, ansvarsfordeling og effektivisering av spesielt lager og logistikk. 

SAF-T (Standard Audit File-Tax) - krav om elektronisk rapportering av bokførte opplysninger

v/May-Lisbeth Norum

Passer for: Alle som jobber innenfor regnskapsfaget

SAF-T er et standardformat for utveksling av regnskapsdata som fra 1. januar 2020 blir obligatorisk. Hva betyr dette i praksis for en bedrift? Hva er bakgrunnen? Hvem gjelder det? Hva må du forberede deg på? I denne seansen gir vi deg  informasjon og svar på mange av spørsmålene som stilles.

May-Lisbeth Norum jobber i det daglige som rådgiver og prosjektleder i Vitari. May-Lisbeth sitt fokusområde er regnskapsbedrifter som ønsker høy kvalitet på sitt arbeid slik at de gjennom gode interne rutiner er godt forberedt til en kvalitetskontroll .  May-Lisbeth er autorisert regnskapsfører og har jobbet i bransjen siden 1986, både som daglig leder i et byrå og som avdelingsleder i et stort regnskapskontor.