Visma Global og Kryptovirus

Visma Global og Kryptovirus

Vi hører stadig historier om bedrifter som blir rammet av kryptovirus, der data blir kryptert og utilgjengelige for bedriften. En må ta forholdsregler for å unngå å bli infisert, sikring av datautstyr og forsiktighet i bruk er det aller viktigste. Her er din driftspartner en viktigste samarbeidspartner. Om uhellet først er ute og du får et kryptovirus på serveren(e) din(e) er det viktig at du har backup av programmene og dataene dine. Har du oversikt over hvor på server dine dataene ligger lagret? Og er du sikker på at det tas backup av disse områdene? Like viktig, ligger backupen trygt slik at den ikke blir kryptert samtidig som server?


Ofte tas det backup av hele disker eller hele servere, selv om noen har vært kreative med lagringsområde så blir dataene med. Det er allikevel viktig å forsikre seg om at det ikke er lagt data på andre disker eller andre servere. Med virus og backup som utgangspunkt kan en dele datafilene i tre basert på hvor kritisk det er å ha backup. Jeg skal her forklare hva som er viktig med Visma Global og tilhørende programmer.


Programfiler


Den første typen er selve programmet som er likt for alle kunder på aktuell versjon. Krypterte programfiler kan slettes og programmet kan reinstalleres fra nye installasjonsfiler. Virus her er
sjelden kritisk i seg selv, men kan føre til nedetid inntil en reinstallasjon kan foretas. Standard område for en installasjon på applikasjonsserver er C:\Program Files (x86)\Visma. På
servere med flere disker er det ofte avvik, for å være sikker kan en sjekke oppstartsmappen på programikonet for å finne korrekt område for deres installasjon.

Konfigurasjonsfiler

Innstillinger til programmet ligger delvis i basen og delvis i egne filer. Eksempler på slike filer er fakturaformular, rapporter, lisensfil eller konfigurasjonsfiler. Disse er unike for hver enkelt
installasjon, det er mulig å rekonstruere slik informasjon men det kan ta tid før alt er på plass. Standard område for konfigurasjonsfiler er for Visma Global er C:\ProgramData\Visma\Global\. Hele denne mappen må det tas backup av.


Kundedata

Det er svært vanskelig å rekonstruere en bedrifts sine individuelle data slik de ble produsert. Dette er order, bestillinger, historikk, regnskap osv. Det er mulig å rekonstruere gårsdagens ordrer, fakturaer og regnskapsføring på nytt, men det er vanskelig å få dette korrekt over en lengre periode. En god backup av kundedata er derfor helt avgjørende for å kunne gjenopprette systemene etter et virusangrep. Kundedata består både av databaser og filer i angitte filområder. Databasen(e) har de fleste god kontroll på, disse er det helt avgjørende å ha daglig backup av. Hvis en er usikker på HVOR databasene er lagret finner en dette i programmet under Hjelp og Om aktiv brukersesjon, her står korrekt sqlserver og eventuell instans. Er det mange firmaer ligger oversikten i C:\ProgramData\Visma\Global\Config\Global.ssc.

I Global kan en legge til dokumenter som kontrakter, ordrevedlegg, bildefiler eller andre dokumenter. Filstien for dokumenter finner en under Verktøy – Administrator Rutiner – Generelt -
Administrator Generelt. Feltet heter Område for dokumenter og en skal ha backup av hele mappen.

Andre filer og andre program


Visma Global


I Global kan en i tillegg kan det settes opp lagring av kopier av ordredokumenter, xml-kopier autotjenester, EDI og ulike filer for overføring bank eller andre program. Det meste av dette kan
rekonstrueres ved behov og er derfor ikke beskrevet her. I miljøer med flere applikasjonsservere kan formularfilene være felles for alle serverne. Filstien til dette ligger i så fall i feltet Område brukerdef. skjermbilder som du finner under Verktøy – Administrator Rutiner – Generelt - Administrator Generelt.


I større miljøer som styrer adgangskontrollen i RAC eller VUD vil henvisning til databasene ligge i adgangsprogrammet. Pass også på at databasen til adgangsprogrammet er med i backupen.

Visma Lønn

For lønn er logikken på samme måte som i Global, det som er viktig er databasen(e) og konfigurasjonsfilene som standard ligger i mappen C:\ProgramData\Visma\Visma Lønn. Det er mulig
å lagre dokumenter i Visma Lønn, i så falle er filstien angitt på samme sted som for Global.


Visma Dokumentsenter


Visma Dokumentsenter deler database og dokumentområde med Global. Er denne backupen på plass er også kundedata tilhørende dokumentsenter sikret. Konfigurasjonsfilen ligger sammen med programfilene, denne konfigureres normalt på nytt ved installasjon og oppgraderinger. I tillegg har programmet en database med innstillinger som standard heter VC_SYSTEM_DB. Her ligger innstillinger mot Visma.Net samt ordlister og skjemaer.